Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

10 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Detaljhandeln Augusti 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-28 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Augusti 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-06 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-28 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion September 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-11-09 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 3:e kvartalet 2021 Databas
2021-11-18 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Oktober 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-11-26 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Oktober 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-07 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex 3:e kvartalet 2021 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-09 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln November 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-22 Statistiska centralbyrån