Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

10 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Det yrkesmässiga fisket i havet Februari 2023 SM
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet Mars 2023 SM
2023-04-28 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet April 2023 SM
2023-05-26 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet 2022 SM
2023-06-09 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet Maj 2023 SM
2023-06-30 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet Juni 2023 SM
2023-08-25 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet Juli 2023 SM
2023-08-25 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet Augusti 2023 SM
2023-09-29 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet September 2023 SM
2023-10-27 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten
Det yrkesmässiga fisket i havet Oktober 2023 SM
2023-12-01 Statistiska centralbyrån Havs- och vattenmyndigheten