Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

7 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
1:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-01 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-06 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
2008-2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-04 Statistiska centralbyrån
2008-2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-19 Statistiska centralbyrån
2018 Tabell och diagram 2020-12-03 Statistiska centralbyrån
1998-2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-11 Statistiska centralbyrån