Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

5 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Miljöpåverkan från konsumtion 2019 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-30 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2021 2:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-28 Statistiska centralbyrån
Lufträkenskaper regionala 2019 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-11-24 Statistiska centralbyrån
Analysverktyg 2019 2019 Tabell och diagram
2021-12-02 Statistiska centralbyrån
Materialflöden 2020 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-15 Statistiska centralbyrån