Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

13 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
BNP-indikatorn 3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-11-05 Statistiska centralbyrån
BNP- och sektorräkenskaper 3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
Tidskrift
2020-11-27 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenheten 3:e kvartalet 2019 Databas 2020-12-17 Statistiska centralbyrån
BNP-indikatorn 4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2021-02-01 Statistiska centralbyrån
BNP och sektorräkenskaper 4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
Tidskrift
2021-02-26 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenheten 2019 Databas 2021-03-18 Statistiska centralbyrån
BNP-indikatorn 1:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-04-29 Statistiska centralbyrån
BNP och sektorräkenskaper 1:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
Tidskrift
2021-05-28 Statistiska centralbyrån
BNP och sektorräkenskaper 2019 Databas
SM
Tabell och diagram
2021-05-28 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenheten 2020 Databas 2021-06-17 Statistiska centralbyrån
BNP-indikatorn 2:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-07-29 Statistiska centralbyrån
BNP och sektorräkenskaper 2:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
Tidskrift
2021-08-27 Statistiska centralbyrån
Nationalförmögenheten 2020 Databas 2021-09-23 Statistiska centralbyrån