Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

3 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Punktlighet på järnväg 1:a kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-04-27 Trafikanalys Trafikanalys
Punktlighet på järnväg 2:a kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-07-14 Trafikanalys Trafikanalys
Punktlighet på järnväg 3:e kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-10-26 Trafikanalys Trafikanalys