Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Bolån till hushållen fortsätter att öka

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Trycket på bostadsmarknaden är högt på flera håll i landet. Den senaste statistiken visar att bolånen till hushåll växer i en takt på 5,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Samtidigt som bolånen växer sjunker snitträntan till rekordlåga nivåer.

Bostadslånen står för 82 procent av utlåningen till hushållen i Sverige och uppgår nu totalt till 3 672 miljarder kronor.

– Bolånen växer stadigt, men under de senaste tre månaderna ser vi ett litet hopp uppåt i ökningstakten, säger Jennie Bergman, ansvarig för finansmarknadsstatistiken på SCB.

Samtidigt som utlåningen ökar förändras också räntenivåerna för hushållen. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,35 procent i februari. Den rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,44 procent. Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,27 procent.

– Vi har en situation där de bundna räntorna är lägre än de rörliga räntorna. De bundna räntorna på 1-5 år är nu på den lägsta nivån sedan statistiken började publiceras år 2005, säger Jennie Bergman.

Även hushållens konsumtionslån fortsätter att växa. Konsumtionslånen hade en tillväxttakt på 3,7 procent i februari jämfört med samma månad 2020. I SCB:s statistik över konsumtionslån ingår alla lån utan säkerhet.

Konsumtionslånen utgör en mindre del av hushållens totala lånestock men står för cirka hälften av hushållens låneinbetalningar i räntor och amorteringar, enligt en rapport från Finansinspektionen.

Fakta

I SCB:s månadspublicering av finansmarknadsstatistiken ingår monetära finansinstitut (MFI). Monetära finansinstitut (MFI) omfattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Månadssiffrorna visar balansräkningsstatistik (inklusive ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling.

Länkar

Statistiknyhet: Fortsatt minskad tillväxttakt för företagens lån i februari

Konsumtionslånen ökar under pandemin (scb.se)

Den svenska bolånemarknaden (2021) (Finansinspektionen)

Svenska lån till konsumtion (Finansinspektionen)