Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Det är modernt med långa äktenskap

Senast uppdaterad: 2023-02-13

Det har på senare tid blivit allt fler som firar guldbröllop och lever i äktenskap som är riktigt långa. Många av dem gifte sig unga och har blivit gamla. Men vissa årtal med extra bröllopsyra sticker också ut, som 1966 som till exempel genererade guldbröllopsrekord 2016.

När alla hjärtans dag närmar sig är det många som firar tillsammans med en ny kärlek. Men sedan en tid tillbaka är det också betydligt fler som firar kärleken i riktigt långa äktenskap. Ökad välfärd och bättre folkhälsa är två faktorer som spelat in och gjort att de som efter andra världskriget fick råd att gifta sig unga, också fått leva länge.

Fler guldbröllop efter millennieskiftet

SCB:s färskaste siffror är från årsskiftet 2021. Då var det 31 368 män och kvinnor av dem som var folkbokförda i Sverige som under året kunde fira sin femtionde bröllopsdag, eller guldbröllop.

Antal personer folkbokförda i Sverige vid årets slut vars äktenskap under året varat i 50 år

gifta50år.png

Det är jämförelsevis många. I början av 1980-talet var det ungefär 20 000 personer som kunde fira guldbröllop varje år, men sedan dess har de som lever i långa äktenskap blivit fler.

Vid millennieskiftet var det ungefär 34 000 brudar och brudgummar om året som firade guldbröllop. Toppåret 2016 var det hela 48 451 som kunde fira. Att det är ett ojämnt antal beror förmodligen på att någon av makarna i ett eller flera av äktenskapen inte är folkbokförd i Sverige.

Långa äktenskap en modernitet

– De långa äktenskapen är en produkt av det moderna samhället. Detta trots att skilsmässor blivit vanligare under samma tid. En avgörande faktor är att vi lever betydligt längre. Medellivslängden 2021 var 84,8 år för kvinnor och lite kortare, 81,2 år, för män, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Som jämförelse kan nämnas att 1980 var medellivslängden för kvinnor 6 år kortare, och för män hela 8,5 år kortare, vilket naturligtvis påverkar hur många som hann vara gifta i 50 år.

Unga brudpar i Välfärdssverige

En annan orsak till de längre äktenskapen är att många gifte sig unga under efterkrigstiden. Under första halvan av 1900-talet låg medelåldern vid första giftermålet väldigt stabil kring 28–29 år för män och 26–27 år för kvinnor. Men från krigsslutet sjönk giftasåldern tydligt. Modern levnadsstandard och ökat bostadsbyggande gjorde att man helt enkelt hade råd att slå till tidigare.

Yngst var de som gifte sig 1966. Medelåldern för dem som gifte sig för första gången var då 25,9 år för män och 23,3 år för kvinnor.

Många bröllop med unga brudpar ledde till rekordet 2016

– Det måste ha varit något i luften 1966, för det året var det också ovanligt många som gifte sig, hela 61 373 giftermål ägde rum, säger Lena Lundkvist.

Under 1900-talet har det annars bara varit över 60 000 giftermål under krigsåren 1942 till 1946, och det absoluta rekordåret var 1989. Då var det 108 919 giftermål, varav många var sambor som gifte sig för att få tillgång till änkepension inför lagändringen 1990.

Färre guldbröllop men fler i långa äktenskap

Kanske var 2016 året då flest firade guldbröllop någonsin. I alla fall före 2039, då de som gifte sig rekordåret 1989 möjligen kan slå siffran. För efter 1966 blev det tydligt färre äktenskap per år. Samboskapet slog igenom och det är sedan dess färre som gifter sig.

– Åldern vid första äktenskapet har också stigit. Det påverkar förutsättningarna för framtida guldbröllopsfirare. 2021 var både män och kvinnor i genomsnitt tio år äldre när de gifte sig för första gången, jämfört med 1966, säger Lena Lundkvist.

Men medellivslängden är fortsatt hög, och antalet långa äktenskap ligger kvar på rekordnivåer. 2021 levde 388 522 svenskar i äktenskap som hade varat i 50 år eller mer. Det är mer än tre gånger så många som 1980.

Antal personer folkbokförda i Sverige vid årets slut vars äktenskap under året varat i 50 år eller längre

50arellermer.png

Fakta: Om statistiken

Statistiken över giftermål bygger på Registret över totalbefolkningen (RTB). Där finns uppgifter om samtliga folkbokförda personer i Sverige som har gift sig eller skilt sig för varje år.

Skillnader i statistiken mellan antal giftermål och antal gifta beror på att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det är bara en folkbokförd person som har gift sig. Den här principen gäller även statistiken över skilsmässor.

Länkar 

Gifta i Sverige

Skilsmässor i Sverige

Så länge varar äktenskapen i din kommun

Vanligt med unga bröllopspar på 60-talet

Allt fler guldbröllop

Vinterbröllop – en gammal svensk tradition

Nygifta har ofta bott ihop lång tid före bröllopet