Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Dyrare lax på årets påskbord

Senast uppdaterad: 2022-04-11

På påskbordet finns ofta traditionella inslag som ägg, sill, lax och godis. Den rökta och gravade laxen har blivit drygt åtta procent dyrare sedan förra påsken, medan priserna på ägg och godis är nästan oförändrade. Det visar vårt Konsumentprisindex.

Över tid är prisökningarna relativt stabila. Men sett över ett år kan priserna variera kraftigt i samband med olika reor och kampanjer. Av ägg, sill, rökt och gravad lax, potatis, konfektyr och choklad är det sillen och laxen som får störst variationer i Konsumentprisindex. Inte minst i samband med högtider.

– Livsmedelsbutikerna gör ofta rejäla prissänkningar på just sill och lax under jul, påsk och midsommar. Man ser sillen och laxen som ”lockvaror”, säger Carl Mårtensson, ekonom på enheten för prisstatistik på SCB.

Till exempel sjönk priserna på lax med nästan 14,4 procent och sill med nästan 11,5 procent i julas jämfört med månaden före. Efter nyår steg priserna igen, laxen höjdes med drygt 18 procent och sillen med nästan 12 procent.

– I januari i år var prishöjningen på lax den högsta sedan maj 2018. Men snart är det ju påsk, då får vi se om historien upprepar sig med lägre priser igen, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Prisutveckling i procent på ett år (februari 2021–februari 2022). Procent

Produkt Prisutveckling, procent
Lax (gravad/rökt) 8,2
Potatis 7,5
Sill 2,8
Godis (konfektyr) 1,3
Ägg 1,1
Choklad 1,1

Godis har blivit billigare

Priset på ägg gick lite upp och ned mellan 2011 och 2016, men har därefter stigit stabilt. Däremot har potatispriserna sedan juni 2020 både gått upp och ned efter att ha legat stabilt under flera år.

– Ägg följer ett liknande säsongsmönster som lax och sill, men inte lika dramatiskt. Prisskillnaderna är mindre över året, konstaterar Carl Mårtensson.

Priset på potatis har under de senaste tio åren gått upp med drygt 23 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som godispriserna.

Prisutveckling i procent på tio år (februari 2012–februari 2022). Procent

Produkt Prisutveckling, procent
Lax (gravad/rökt) 37,3
Potatis 23,2
Sill 40,7
Godis (konfektyr) 10,5
Ägg 14,1
Choklad 10,5

 – Godis och choklad har blivit cirka 1 procent dyrare per år under de senaste tio åren, vilket är något lägre än den allmänna prisutvecklingen i Sverige. Godis och choklad har alltså relativt sett blivit billigare än andra varor, om än marginellt, säger Caroline Neander.

Fakta: Konsumentprisindex

Konsumentprisindex (KPI) mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen i Sverige. Priserna som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar och bland annat påverkas ändringar i indirekta skatter och subventioner.

Utvecklingen räknas för närvarande från 1980, som är KPI:s basår.

KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Länkar

Statistikdatabasen: Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp och månad, 1980–2021

Konsumentprisindex (KPI)

Dyrare skinka men billigare sill är julens melodi

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB