Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Färre vigslar under coronapandemin

Senast uppdaterad: 2020-07-07

Sedan corona deklarerades som en pandemi i mars har 26 procent färre gift sig jämfört med 2019. Ser man till året totalt sett från januari till maj månad så är nedgången 13 procent, trots att det var 30 procent fler som gifte sig i februari jämfört med tidigare år.

Det är många som ändrat sina planer för äktenskap efter coronapandemins utbrott. Det är relativt få som gifter sig under våren, jämfört med under sommarmånaderna, men ändå är skillnaden stor jämfört med tidigare år enligt den preliminära befolkningsstatistiken som nu är klar till och med maj.

- Hur många som gifter sig en månad under våren påverkas ganska mycket av kalendern, alltså hur många lördagar det är i månaden, eftersom det är en vanlig vigseldag, säger Ann-Marie Persson på SCB. Men när det är 25-30 procent färre vigslar flera månader i rad kan vi se en tydlig coronaeffekt.

Antal nyblivna gifta 2019-2020 efter vigselmånad

Månad20192020Förändring 2020
jämfört med
2019 (%)
Januari 3 323 3 213 ‑3%
Februari 4 873 6 341 30%
Mars 4 716 3 264 ‑31%
April 4 593 3 461 ‑25%
Maj 8 683 6 558 ‑24%
Juni 14 000    
Juli 12 120    
Augusti 15 156    
September 8 250    
Oktober 5 263    
November 4 167    
December 4 044    
Summa
januari-maj
26 188 22 837 ‑13%
Summa
mars-maj
17 992 13 283 ‑26%

Kalendereffekten märks för februari 2020, då coronan inte hade etablerat sig. Då var det 30 procent fler än föregående år som gifte sig. 

- Det beror delvis på att det var fem lördagar i februari, vilket är ovanligt för årets kortaste månad. Flest giftermål skedde dock fredagen den 14 februari som är alla hjärtans dag följt av lördag 29 februari som är skottdagen. Utöver det var det också några speciella datum då många gifte sig för att få bröllopsdag den 2, 20 och 22 februari 2020, säger Ann-Marie Persson. Samtidigt sker nästan hälften av vigslarna under sommarmånaderna. Så hur stor coronaeffekten blir på äktenskapen 2020 vet vi först när året är slut.

Länkar: 

Preliminär befolkningsstatistik per månad 2020