Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Kommuner drabbas hårt av stopp i fordonsindustrin

Senast uppdaterad: 2020-03-20

De stora fordonstillverkarna Volvo och Scania har nu stoppat sin produktion i landet som en följd av coronaviruset. Det här påverkar tiotusentals anställda, och Olofström i Blekinge är den kommun i landet som drabbas hårdast. Där jobbar mer än varannan inom näringslivet i fordonsindustrin, visar siffror från SCB.

I flera kommuner i landet är de stora fordonstillverkarna Volvo och Scania dominerande arbetsgivare. Olofström i Blekinge är den kommun som drabbas hårdast när produktionen stängs. Där arbetar 54,4 procent, mer än varannan yrkesverksam person i näringslivet, inom fordonsindustrin.

Andra kommuner som är starkt beroende av fordonsindustrin är Södertälje (32,1 procent), Färgelanda (31,6 procent), Köping (29,6 procent), Oskarshamn (25,8 procent) och Skövde (22,5 procent).

Även storstadskommunen Göteborg drabbas, där jobbar 10,4 procent av de förvärvsarbetande inom näringslivet i fordonsindustrin.

Den svenska fordonsindustrin sysselsätter totalt 74 600 personer i landet. Branschen bidrog 2018 med cirka 15,7 procent av tillverkningsindustrins totala del av BNP.

Fordonsindustrin har även stor påverkan på landets näringsliv i stort. Genom inköp av tjänster och produkter från andra branscher i näringslivet handlar det om totalt 153 700 jobb.

När jobb inom fordonsindustrin försvinner får det negativa effekter på sysselsättningen i övriga näringslivet. Om 1 000 arbetstillfällen försvinner i fordonsindustrin minskar sysselsättningen med totalt 2 060 jobb.

Andel förvärvsarbetande i fordonsindustrin (.xlsx)

Etiketter