Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Över en miljon pappor kan få dubbelgrattis på fars dag

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Många pappor i Sverige kommer att få dubbla grattis på fars dag den 8 november. Det vanligaste är nämligen att ha två barn. Drygt tusen svenska pappor har fått tio barn – eller fler.

Fars dag firas i Sverige den andra söndagen i november. Seden har sitt ursprung i 1910-talets USA och kom till vårt land 1931.

Debatten om att far också borde få en egen dag, som mor redan hade, uppstod enligt Nordiska museet redan i början av 1920-talet i Sverige, alltså ett helt decennium innan den till slut instiftades här. ”Ett ironiskt inlägg i tidningarna var att om en Djurens dag var på förslag, så vore det väl rimligt att fäderna också finge en egen dag – allrahelst som mors dag redan fanns.”, skriver museet på sin sajt.

Två barn vanligast

Drygt en miljon pappor i Sverige har två barn som kan fira dem på fars dag. Näst vanligast är att ha ett barn, tätt följt av att ha tre – i båda fallen gäller detta runt en halv miljon fäder.

Därefter faller antalet pappor i takt med att antalet barn ökar, säger Anna Nyman, utredare på SCB.

– Nära 160 000 män har fyra barn, men sedan blir hoppet ganska stort, knappt 50 000 fäder har fem barn. Allra lägst är siffran för de pappor i Sverige som har tio barn eller fler, det gäller knappt 1 300 män.

Slips vanligaste presenten

Fortfarande är slipsen den vanligaste farsdagspresenten, enligt Nordiska museet. Varannan pappa får en ny slips. 

Fars dag brukade enligt museet firas något enklare än mors dag. Dåtidens syn på könsroller var också annorlunda än dagens. När fars dag etablerats i Sverige skrev signaturen ”Tacksam dotter” följande i Svenska Dagbladet, i november 1932: ”Fars uppgift i hemmet är en annan än Mors, det veta vi alla, men den är lika viktig. Fars betydelse för hemmets bestånd, för barnens fostran, för hemlivets stadga och lyftning, kan aldrig överskattas.” 

Både fars och mors dag har enligt Nordiska museet också kritiserats för att vara kommersiella, för att hylla konservativa familjevärderingar och för att de utesluter barn som saknar föräldrar.

SCB:s statistik visar hur många barn papporna i Sverige har:

Pappor i Sverige med minst ett biologiskt barn, oavsett barnets ålder, 2019

Antal barnAntal papporAndel av alla
pappor (%)
Minst ett barn 2 502 990 100
1 barn 552 844 22,09
2 barn 1 183 259 47,27
3 barn 532 897 21,29
4 eller fler barn 233 990 9,35
4 barn 158 052 6,31
5 barn 47 888 1,91
6 barn 16 376 0,65
7 barn 6 305 0,25
8 barn 2 732 0,11
9 barn 1 348 0,05
10 eller fler barn 1 289 0,05

Uppgifterna avser samtliga registrerade barn som papporna fått, oavsett om barnen i dag är i livet och/eller bor i Sverige.

Etiketter