Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Småföretag extra utsatta under coronakrisen

Senast uppdaterad: 2020-03-27

Corona-krisen riskerar att slå ut många företag. Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 150 miljarder kronor riktat mot de minsta företagarna, som står för cirka 18 procent av Sveriges totala sysselsättning.

År 2018 fanns cirka 441 000 småföretag i Sverige, som sysselsatte mellan 1 till 19 personer. Många av de här småföretagen är att betrakta som familjeföretag. Totalt sysselsätter småföretagen 876 000 personer, varav 53 procent är anställda och resterande 47 procent är företagare.

Flest förvärvsarbetande finns inom byggindustrin, samt inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Branscherna detaljhandel samt hotell- och restaurang, personliga tjänster och annan service samt enheter för kultur, nöje och fritid står för drygt en fjärdedel av småföretagens sysselsättning.

Inom detaljhandeln, som redan genomgår en strukturförändring på grund av den ökande konkurrensen från e-handelsbolag, minskade antalet egenföretagare med 28 procent mellan 2011–2018. I hotell-och restaurangbranschen minskade egenföretagare med 21 procent samma period.

Under 2018 var 5 procent av de förvärvsarbetande på arbetsmarknaden egenföretagare.

Ränteutgifterna ett stort ok för småföretagen

Om småföretagens omsättning skulle störtdyka, som den riskerar göra i en sådan här kris, står de kvar med kostnader som fortfarande måste betalas och som inte kan regleras i den egna budgeten. Det är till exempel ränteutgifter för tagna lån som betalas till bankerna. Småföretagens ränteutbetalningar ligger på 8,8 miljarder kronor och företagarnas egna personliga lån motsvarar ränteutbetalningar på 8,6 miljarder kronor. Totalt innebär det att småföretagen och ägare måste betala 1,45 miljarder kronor i bara ränteutgifter per månad till bankerna.

När fasta utgifter måste betalas, till exempel hyror, amortering och räntor, kan småföretagen behöva göra sig av med sin personal för att undvika att gå i konkurs.

Etiketter