Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 45 resultat.

 1. BI.O0.97 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XXXI. Lantmäteristyrelsens underdåniga berättelse för år 1897

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1897
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 2. BI.O0.99 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XXXIII. Lantmäteristyrelsens underdåniga berättelse för år 1899

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1899
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 3. BI.O0.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XXXVI. Lantmäteristyrelsens underdåniga berättelse för år 1902

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1902
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 4. BI.O0.03 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XXXVII. Lantmäteristyrelsens underdåniga berättelse för år 1903

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1903
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 5. BI.O0.04 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XXXVIII. Lantmäteristyrelsens underdåniga berättelse för år 1904

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1904
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 6. BI.O0.05.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XXXIX. Lantmäteristyrelsens underdåniga berättelse för år 1905. Bihang. Statistisk utredning rörande under åren 1828-1905 utförda Lantmäteriförrättningar m. m. af Kungl. Lantmäteris...

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1828 - 1905
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 7. BI.O0.05 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XXXIX. Lantmäteristyrelsens underdåniga berättelse för år 1905

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1905
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 8. BI.O0.09 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XLIII. Lantmäteristyrelsens underdåniga berättelse för år 1909

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1909
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 9. BI.O0.77 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XI. Generaldirektörens för lantmäteriet underdåniga berättelse för år 1877

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1877
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
 10. BI.O0.78 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Lantmäteriet. XII. Generaldirektörens för lantmäteriet underdåniga berättelse för år 1878

  Författare: Lantmäteriet Lantmäteristyrelsen
  Tidsperiod: 1878
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS O Lantmäteri 1867-1910.
Visa