Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 67 resultat.

 1. BI.P0.79.01l - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. 5. Berättelse om statens allmänna läroverk för gossar läsåret 1879-80 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1879 - 1880
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Allmänna läroverken 1876-1911.
 2. BI.P0.10.01f - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. Berättelse om folkskolorna för år 1910 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1910
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Folkskolorna 1882-1910.
 3. BI.P0.03.01l - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. Berättelse om statens allmänna läroverk för gossar läsåret 1903-1904 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1903 - 1904
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Allmänna läroverken 1876-1911.
 4. BI.P0.09.81l - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. Berättelse om Statens allmänna läroverk för gossar läsåret 1909-1910 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet. Bilaga. Redogörelse för de arbeten, som varit begagnade ...

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1909 - 1910
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Allmänna läroverken 1876-1911.
 5. BI.P0.83.01l - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. 11. Berättelse om statens allmänna läroverk för gossar läsåret 1883-84 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1883 - 1884
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Allmänna läroverken 1876-1911.
 6. BI.P0.86.01l - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. 15. Berättelse om statens allmänna läroverk för gossar läsåret 1886-87 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1886 - 1887
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Allmänna läroverken 1876-1911.
 7. BI.P0.99.01l - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. 42. Berättelse om statens allmänna läroverk för gossar läsåret 1899-1900 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1899 - 1900
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Allmänna läroverken 1876-1911.
 8. BI.P0.90.01f - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. 28. Berättelse om folkskolorna för år 1890 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1890
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Folkskolorna 1882-1910.
 9. BI.P0.02.01f - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. Berättelse om folkskolorna för år 1902 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1902
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Folkskolorna 1882-1910.
 10. BI.P0.91.01l - Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. 21. Berättelse om statens allmänna läroverk för gossar läsåret 1891-92 utarbetad i Kungl. Ecklesiastikdepartementet

  Författare: Ecklesiastikdepartementet
  Tidsperiod: 1891 - 1892
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS P Undervisningsväsendet 1868-1911, BISOS P Allmänna läroverken 1876-1911.
Visa