Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 7 resultat.

 1. 1905 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1905

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1905
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och penninginrättningar 1904-1910.
 2. 1907 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1907

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1907
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och penninginrättningar 1904-1910.
 3. 1909 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1909

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1909
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och penninginrättningar 1904-1910.
 4. 1910 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1910

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1910
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och penninginrättningar 1904-1910.
 5. 1904 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1904

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1904
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och penninginrättningar 1904-1910.
 6. 1906 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1906

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1906
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och penninginrättningar 1904-1910.
 7. 1908 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1908

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1908
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och penninginrättningar 1904-1910.