Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik.

Din sökning gav 10 847 resultat.

 1. Allmän månadsstatistik. Årgång 21. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 21. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1983 - 1983
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 2. Allmän månadsstatistik. Årgång 22. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 22. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1984 - 1984
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 3. BI.A0.56.02 - Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. A. Befolknings-statistik. Ny följd. II. 2. Statistiska Central-byråns underdåniga berättelse för åren 1856 med 1860. Andra afdelningen: innehållande folkmängden den 31 december 1860 inom särskild...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1856 - 1860
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 4. Allmän månadsstatistik. Årgång 12. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 12. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1974 - 1974
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 5. Allmän månadsstatistik. Årgång 14. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 14. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1976 - 1976
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 6. Allmän månadsstatistik. Årgång 15. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 15. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1977 - 1977
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 7. Allmän månadsstatistik. Årgång 1. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 1. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1963 - 1963
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 8. Allmän månadsstatistik. Årgång 4. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 4. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1966 - 1966
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 9. Allmän månadsstatistik. Årgång 5. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 5. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1967 - 1967
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 10. Allmän månadsstatistik. Årgång 6. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 6. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1968 - 1968
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
Visa