Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik.

Din sökning gav 20 177 resultat.

 1. BI.A0.10 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. LII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1910

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1910
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 2. 1860 avd 1 … BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 3: 1. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1860. Första avdelningen. Innehållande arbetsredogörelser samt särskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsökningsmål och bysatt...

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1860
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 3. Allmän månadsstatistik. Årgång 6. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 6. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1968 - 1968
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 4. Allmän månadsstatistik. Årgång 7. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 7. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1969 - 1969
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 5. Allmän månadsstatistik. Årgång 7. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 7. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1969 - 1969
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 6. Allmän månadsstatistik. Årgång 9. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 9. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1971 - 1971
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 7. Allmän månadsstatistik. Årgång 22. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 22. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1984 - 1984
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 8. BI.A0.51.03 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. I. 3. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. Tredje och sista afdelningen innehållande folkmängden den 31 december 1855 efter kön...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1851 - 1855
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 9. BI.A0.98 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XL. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1898

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1898
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 10. BI.A0.00.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLII: 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900. Andra afdelningen: Areal och folkmängd för särskilda administrativa, judiciella och ecklesi

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1900
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
Visa