Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2022 – Tema: Hemarbete under coronapandemin

Spridningen av coronaviruset under våren 2020 fick många sysselsatta att abrupt övergå till att arbeta hemifrån. I rapporten belyses vilka grupper av de sysselsatta i åldern 15–74 år som arbetade hemifrån under perioden januari 2021 till maj 2022 utifrån ett antal bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, födelseland, utbildningsnivå, sektor och region. Under den studerade tidsperioden varierade andelen som arbetade hemifrån och påverkades av Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd och rekommendationer kring arbete hemifrån. Statistiken som presenteras kommer från Arbetskraftsundersökningarna.

PDF:
Hela publikationen (1040kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-am110sm2201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-09-13
Förfrågningar:

Louise Stener

010-479 64 59

louise.stener@scb.se

Jacob Inganäs

010-479 40 78

jacob.inganas@scb.se

Michella Szukis

010-479 41 68

michella.szukis@scb.se