Till innehåll på sidan

Bakgrundsfakta: Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – en registerbaserad studie

PDF:
Hela publikationen (2171kb)
Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am76br1702_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-05-31
Förfrågningar:

Frida Videll

010-479 47 22

frida.videll@scb.se

Martin Axelson

010-479 61 18

martin.axelson@scb.se