Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren Juni 2021 (januari 2008=100) Förändring från juni prel. 2020 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 151,3 4,1
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,8 7,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 136,9 7,6
C Tillverkningsindustri 136,1 7,7
25–30,33 Verkstadsindustri 134,5 8,4
D El-, gas- och värmeverk 137,7 5,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,1 8,8
F Byggindustri 136,1 11,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 136,3 7,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 134,9 8,0
H Transport- och magasineringsföretag 131,9 8,9
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 132,1 8,8
I Hotell och restauranger 133,5 11,5
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 135,5 6,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 135,4 12,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,6 5,2
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 134,7 7,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 136,1 5,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 136,7 8,3
S Andra serviceföretag 128,0 12,5
B–S exkl. O Totalt 134,0 8,2
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 144,8 1,8
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,8 5,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 140,3 5,8
C Tillverkningsindustri 140,2 5,8
25–30,33 Verkstadsindustri 139,3 6,1
D El-, gas- och värmeverk 138,6 5,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 145,9 6,5
F Byggindustri 153,6 8,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 140,6 8,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 140,4 8,8
H Transport- och magasineringsföretag 144,1 5,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 144,9 6,5
I Hotell och restauranger 139,5 11,2
J Informations- och kommunikationsföretag 141,6 6,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 148,7 4,1
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 141,3 6,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 145,6 8,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 135,6 7,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 147,5 6,6
P Utbildningsväsendet 150,7 9,5
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 146,7 7,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 148,8 5,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 139,3 6,8
S Andra serviceföretag 145,2 10,9
B–S exkl. O Totalt 142,1 7,0

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se