Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren Juli 2020 (januari 2008=100) Förändring från juli prel. 2019 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 145,5 ‑5,0
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,7 ‑2,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 130,8 ‑2,0
C Tillverkningsindustri 130,1 ‑2,0
25–30,33 Verkstadsindustri 129,5 ‑2,6
D El-, gas- och värmeverk 131,1 ‑3,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,3 ‑2,3
F Byggindustri 131,2 0,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,8 ‑0,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,7 0,5
H Transport- och magasineringsföretag 126,7 ‑1,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,1 ‑1,2
I Hotell och restauranger 130,5 1,1
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 131,8 ‑2,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 126,7 ‑0,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 131,0 ‑3,2
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,8 1,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 130,3 1,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,5 5,7
S Andra serviceföretag 122,1 ‑1,9
B–S exkl. O Totalt 128,8 ‑0,1
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 141,8 0,4
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,6 1,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 136,3 1,0
C Tillverkningsindustri 136,2 1,0
25–30,33 Verkstadsindustri 135,3 0,9
D El-, gas- och värmeverk 133,3 0,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 138,9 0,7
F Byggindustri 146,8 2,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 135,0 1,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 135,0 1,6
H Transport- och magasineringsföretag 139,5 1,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 139,9 2,6
I Hotell och restauranger 136,5 2,5
J Informations- och kommunikationsföretag 137,1 3,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 144,0 2,3
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 137,4 3,9
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 139,5 2,9
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 131,5 4,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 143,4 2,9
P Utbildningsväsendet 145,2 4,8
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 142,5 3,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 145,4 2,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 139,2 3,2
S Andra serviceföretag 138,8 1,4
B–S exkl. O Totalt 137,5 2,5

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se