Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren Maj 2020 (januari 2008=100) Förändring från maj prel. 2019 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 146,7 ‑1,9
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,6 ‑4,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,7 ‑4,8
C Tillverkningsindustri 126,9 ‑5,0
25–30,33 Verkstadsindustri 125,2 ‑5,7
D El-, gas- och värmeverk 132,8 ‑2,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 123,2 ‑6,5
F Byggindustri 121,4 ‑8,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 126,9 ‑5,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 125,1 ‑5,4
H Transport- och magasineringsföretag 121,7 ‑5,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 122,0 ‑4,8
I Hotell och restauranger 121,7 ‑8,2
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,7 ‑5,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 121,6 ‑7,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 128,1 ‑5,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,8 ‑3,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 128,8 ‑1,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 127,0 ‑2,8
S Andra serviceföretag 113,5 ‑9,5
B–S exkl. O Totalt 124,0 ‑5,6
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 143,1 0,4
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,6 ‑1,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 133,0 ‑1,6
C Tillverkningsindustri 132,8 ‑1,7
25–30,33 Verkstadsindustri 131,5 ‑2,0
D El-, gas- och värmeverk 132,2 ‑1,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,3 ‑2,7
F Byggindustri 141,6 ‑0,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 129,7 ‑3,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,2 ‑3,1
H Transport- och magasineringsföretag 136,7 ‑0,8
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 136,0 ‑0,7
I Hotell och restauranger 125,7 ‑4,9
J Informations- och kommunikationsföretag 132,9 ‑0,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 142,7 0,6
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,4 ‑0,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,8 ‑2,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,8 ‑0,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 137,9 ‑3,0
P Utbildningsväsendet 137,7 ‑0,7
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 136,2 ‑1,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 141,1 ‑0,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 130,3 ‑2,5
S Andra serviceföretag 131,1 ‑4,7
B–S exkl. O Totalt 132,8 ‑1,3

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se