Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019                 2018      
    sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 139,0 139,2 152,8 144,3 149,4 141,8 139,1 139,5 149,5 136,9 134,5 136,6 133,6
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,1 130,9 133,7 135,4 134,6 134,0 131,0 130,8 131,7 131,5 129,4 129,2 128,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,2 130,9 133,7 135,6 134,6 134,0 131,1 130,9 131,7 131,7 129,5 129,4 128,9
C Tillverkningsindustri 130,9 130,6 133,0 135,1 134,1 133,7 130,8 130,5 131,1 131,3 129,2 129,1 128,7
25-30,33 Verkstadsindustri 130,2 131,5 132,9 134,2 133,3 133,0 130,6 130,6 129,9 131,1 130,1 130,1 129,1
D El-, gas- och värmeverk 134,0 132,6 137,5 137,4 137,1 135,7 132,0 133,0 136,0 133,0 130,1 130,2 129,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 129,6 129,0 131,1 131,8 132,6 130,9 128,0 128,6 130,6 125,5 124,2 124,1 123,5
F Byggindustri 131,6 130,7 130,6 132,6 133,1 131,5 130,4 130,4 130,7 132,4 130,7 130,4 129,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 132,2 130,0 131,9 134,9 135,2 133,5 130,9 129,8 132,3 132,3 129,4 130,2 129,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 130,2 127,8 129,1 132,4 132,9 131,5 128,7 128,1 129,8 130,2 128,0 128,5 127,5
H Transport- och magasineringsföretag 127,2 125,7 128,0 128,6 127,6 127,1 125,6 125,7 126,7 127,7 127,0 126,8 125,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,5 125,9 128,1 128,6 127,7 127,3 125,7 125,8 126,6 127,6 127,0 126,7 125,6
I Hotell och restauranger 132,1 129,8 129,1 132,7 133,5 132,5 129,6 129,7 129,3 130,6 129,3 129,5 128,8
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,2 131,8 134,6 135,5 135,5 134,7 132,9 133,4 132,8 133,9 132,2 131,7 131,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 129,4 127,2 127,5 130,2 131,5 131,7 130,5 131,2 131,1 130,0 128,8 127,7 127,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 132,1 131,3 134,5 135,3 135,1 134,2 132,2 132,7 132,0 134,1 132,3 131,9 131,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,2 127,3 128,2 131,3 130,3 129,8 128,2 128,1 129,4 129,9 128,2 127,6 126,9
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 129,5 127,5 129,2 132,8 130,8 130,2 128,4 128,0 130,0 130,6 128,5 127,9 127,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,3 127,8 124,9 130,6 131,8 130,9 129,9 130,6 129,6 129,0 128,9 129,4 127,2
S Andra serviceföretag 123,6 122,2 124,4 125,0 125,5 124,8 123,6 123,5 124,7 124,0 122,4 121,5 120,5
B-S exkl. O Totalt 129,1 127,0 128,9 131,6 131,5 130,6 128,5 128,5 128,9 129,5 128,1 127,9 127,0

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se