Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019         2018              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 149,4 141,8 139,1 139,5 149,5 136,9 134,5 136,6 133,6 134,5 144,3 141,9 141,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,6 134,0 131,0 130,8 131,7 131,5 129,4 129,2 128,8 126,6 130,4 131,9 131,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 134,6 134,0 131,1 130,9 131,7 131,7 129,5 129,4 128,9 126,7 130,6 132,1 132,0
C Tillverkningsindustri 134,1 133,7 130,8 130,5 131,1 131,3 129,2 129,1 128,7 126,4 129,9 131,7 131,6
25-30,33 Verkstadsindustri 133,3 133,0 130,6 130,6 129,9 131,1 130,1 130,1 129,1 127,0 131,8 131,6 131,5
D El-, gas- och värmeverk 137,1 135,7 132,0 133,0 136,0 133,0 130,1 130,2 129,9 126,9 130,3 131,0 132,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,6 130,9 128,0 128,6 130,6 125,5 124,2 124,1 123,5 123,1 124,7 126,0 126,7
F Byggindustri 133,1 131,5 130,4 130,4 130,7 132,4 130,7 130,4 129,5 128,1 128,2 131,0 131,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 135,2 133,5 130,9 129,8 132,3 132,3 129,4 130,2 129,4 127,1 128,4 130,8 131,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 132,9 131,5 128,7 128,1 129,8 130,2 128,0 128,5 127,5 125,1 126,2 128,7 129,7
H Transport- och magasineringsföretag 127,6 127,1 125,6 125,7 126,7 127,7 127,0 126,8 125,6 125,7 127,1 128,3 127,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,7 127,3 125,7 125,8 126,6 127,6 127,0 126,7 125,6 125,7 126,9 128,2 127,1
I Hotell och restauranger 133,5 132,5 129,6 129,7 129,3 130,6 129,3 129,5 128,8 127,0 127,4 129,6 130,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 135,5 134,7 132,9 133,4 132,8 133,9 132,2 131,7 131,8 130,0 132,1 133,5 133,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 131,5 131,7 130,5 131,2 131,1 130,0 128,8 127,7 127,5 125,5 124,8 128,0 130,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 135,1 134,2 132,2 132,7 132,0 134,1 132,3 131,9 131,9 130,5 133,1 134,0 133,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 130,3 129,8 128,2 128,1 129,4 129,9 128,2 127,6 126,9 124,8 125,1 128,0 128,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 130,8 130,2 128,4 128,0 130,0 130,6 128,5 127,9 127,3 125,6 125,9 129,1 128,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,8 130,9 129,9 130,6 129,6 129,0 128,9 129,4 127,2 123,0 122,4 126,3 129,9
S Andra serviceföretag 125,5 124,8 123,6 123,5 124,7 124,0 122,4 121,5 120,5 118,5 119,2 120,4 120,5
B-S exkl. O Totalt 131,5 130,6 128,5 128,5 128,9 129,5 128,1 127,9 127,0 124,4 126,2 128,9 129,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se