Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2021         2020              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 152,2 142,9 143,7 149,2 154,0 145,2 142,5 140,6 141,7 143,7 144,9 144,3 145,7
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 137,1 135,5 134,1 136,2 137,4 135,6 134,7 131,8 130,7 131,8 130,4 127,1 128,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 137,1 135,5 134,2 136,2 137,5 135,7 134,8 131,9 130,8 132,1 130,5 127,2 128,2
C Tillverkningsindustri 136,3 135,0 133,6 135,4 136,6 135,2 134,4 131,5 130,3 131,4 129,8 126,5 127,4
25-30,33 Verkstadsindustri 134,5 135,0 133,1 133,9 134,2 134,4 134,3 131,2 129,3 132,5 128,7 124,4 125,6
D El-, gas- och värmeverk 139,1 136,3 135,2 138,2 139,5 137,6 136,6 134,7 134,4 132,1 131,8 129,9 131,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,1 132,9 133,1 135,8 135,5 133,6 132,1 128,6 128,9 127,1 127,5 121,4 121,9
F Byggindustri 136,7 136,6 135,2 137,1 137,6 136,8 134,4 133,5 133,0 132,5 131,8 123,1 122,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 137,2 136,0 135,7 138,6 138,3 138,1 135,7 133,7 132,4 129,6 131,0 127,4 126,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 136,5 135,9 135,3 137,9 137,9 137,4 135,0 132,8 131,3 128,3 129,7 124,9 125,1
H Transport- och magasineringsföretag 131,6 130,8 130,8 132,5 132,1 130,2 129,2 127,1 127,6 127,6 126,7 121,1 121,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 131,9 131,1 130,9 132,6 132,1 130,5 129,7 127,5 128,0 127,9 127,1 121,6 122,0
I Hotell och restauranger 135,5 135,6 134,4 135,4 136,6 136,8 135,8 134,1 132,9 130,7 129,4 117,0 119,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 135,9 134,7 134,3 134,8 134,6 136,5 135,6 134,4 133,6 131,8 131,7 127,1 127,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 137,8 136,2 135,7 138,1 137,9 136,6 135,7 132,8 130,8 127,7 126,9 120,7 121,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,5 133,6 133,3 133,3 133,6 135,9 135,0 134,0 133,3 132,2 132,1 127,8 128,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 135,5 133,3 131,5 134,8 134,4 132,6 131,7 130,2 130,2 128,7 129,3 125,3 125,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 137,1 134,1 132,2 135,9 135,6 132,7 131,4 129,9 130,0 128,0 129,7 128,2 128,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 136,1 134,3 132,7 135,3 132,2 135,6 136,2 134,4 133,7 132,2 131,0 124,3 125,3
S Andra serviceföretag 129,3 128,5 126,7 128,8 128,7 127,4 127,3 125,4 125,1 122,9 122,0 113,6 113,7
B-S exkl. O Totalt 134,7 133,9 133,0 134,7 134,7 134,3 132,9 130,9 129,7 127,4 128,8 124,0 124,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se