Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2020           2019            
    jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 144,3 145,7 137,1 139,2 144,2 153,3 142,2 140,3 139,1 139,0 139,2 152,8 144,3
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,1 128,0 126,4 128,1 133,8 135,7 134,5 132,7 131,8 131,1 130,9 133,7 135,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,2 128,2 126,6 128,3 133,9 135,8 134,6 132,8 131,9 131,2 130,9 133,7 135,6
C Tillverkningsindustri 126,5 127,4 126,1 127,9 133,4 135,1 134,2 132,4 131,6 130,9 130,6 133,0 135,1
25-30,33 Verkstadsindustri 124,4 125,6 125,6 127,7 133,2 133,9 134,3 132,8 131,2 130,2 131,5 132,9 134,2
D El-, gas- och värmeverk 129,9 131,8 130,2 131,9 135,6 137,8 137,1 135,7 135,5 134,0 132,6 137,5 137,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 121,4 121,9 119,8 121,8 129,8 132,8 131,3 130,2 129,6 129,6 129,0 131,1 131,8
F Byggindustri 123,1 122,0 121,7 123,3 133,9 134,4 133,9 132,9 132,2 131,6 130,7 130,6 132,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 127,4 126,8 125,3 127,4 135,5 137,0 136,0 133,5 133,1 132,2 130,0 131,9 134,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 124,9 125,1 123,2 124,1 132,5 133,8 133,5 131,7 131,4 130,2 127,8 129,1 132,4
H Transport- och magasineringsföretag 121,1 121,6 120,2 121,5 128,3 129,7 129,6 128,0 127,8 127,2 125,7 128,0 128,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 121,6 122,0 120,5 121,7 128,7 130,0 129,7 128,2 128,1 127,5 125,9 128,1 128,6
I Hotell och restauranger 117,0 119,3 118,4 119,1 132,4 132,9 134,3 133,6 133,0 132,1 129,8 129,1 132,7
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,1 127,5 127,0 128,4 135,3 136,1 135,6 134,7 134,0 133,2 131,8 134,6 135,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 120,7 121,6 122,4 124,6 133,8 135,0 132,0 131,0 130,4 129,4 127,2 127,5 130,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 127,8 128,0 127,3 128,5 135,0 135,8 134,3 133,8 132,9 132,1 131,3 134,5 135,3
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,3 125,4 122,9 126,2 132,5 134,3 131,4 130,6 129,5 129,2 127,3 128,2 131,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 128,2 128,3 124,6 129,2 132,6 135,2 132,5 131,1 129,9 129,5 127,5 129,2 132,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 124,3 125,3 123,9 123,6 135,4 132,2 130,1 133,5 132,0 131,3 127,8 124,9 130,6
S Andra serviceföretag 113,6 113,7 115,3 116,6 127,4 129,0 125,8 124,4 123,9 123,6 122,2 124,4 125,0
B-S exkl. O Totalt 124,0 124,1 122,8 124,3 131,4 132,3 131,9 130,8 130,2 129,1 127,0 128,9 131,6

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se