Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019             2018          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 143,2 143,2 145,4 144,1 142,3 141,7 142,8 141,8 141,7 142,6 141,1 140,3 141,9
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,7 135,0 135,7 135,5 133,7 133,3 133,2 133,5 133,3 133,0 132,6 131,4 131,4
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 135,2 135,5 136,2 135,9 134,2 133,8 133,7 134,0 133,8 133,6 133,2 131,9 131,9
C[1] Tillverkningsindustri 135,1 135,3 136,0 135,7 134,0 133,7 133,5 133,9 133,7 133,5 133,1 131,8 131,8
25-30,33[1] Verkstadsindustri 134,1 134,2 134,9 134,4 132,7 132,4 132,2 132,8 132,7 132,4 132,0 130,9 130,8
D El-, gas- och värmeverk 133,0 133,8 134,5 134,8 132,2 132,0 132,0 132,0 131,1 130,8 130,4 129,3 129,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,1 140,6 140,9 139,7 137,4 137,3 137,3 138,0 137,8 137,3 136,8 136,3 136,8
F Byggindustri 145,8 146,2 146,4 146,1 143,7 142,5 142,2 143,6 143,7 143,3 143,1 142,3 142,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 133,3 134,2 134,2 133,4 132,5 131,7 131,7 133,1 132,7 132,6 132,1 130,9 131,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 133,3 134,1 134,0 133,3 132,4 131,6 131,7 132,8 132,4 132,3 131,8 130,6 131,0
H Transport- och magasineringsföretag 137,4 137,5 138,2 137,1 135,9 136,0 136,3 135,8 135,6 134,4 133,5 131,7 133,1
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 136,4 136,7 137,4 136,9 135,3 134,9 134,9 135,0 134,9 134,3 133,9 132,6 133,5
I Hotell och restauranger 134,1 134,0 133,2 133,1 132,5 131,7 132,1 132,6 132,6 132,3 131,9 131,5 132,0
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 133,4 133,7 134,3 134,0 132,5 131,9 131,9 132,3 132,2 131,8 131,7 130,8 131,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 139,8 140,3 141,1 140,9 139,4 138,9 139,0 135,0 135,4 135,4 134,3 133,8 134,2
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,8 133,1 133,5 132,9 131,8 131,5 131,2 131,9 131,6 131,2 130,6 129,7 129,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 137,2 137,8 138,4 136,4 134,2 134,2 133,4 137,5 137,2 136,0 135,4 134,7 136,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126,7 127,1 126,9 126,5 125,5 125,3 124,9 127,1 127,1 126,6 126,2 125,6 125,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 141,3 141,8 143,1 141,6 141,5 140,8 140,3 140,6 139,8 139,0 138,5 137,4 135,4
P Utbildning 139,6 139,6 140,0 139,8 139,5 139,3 138,7 137,9 137,7 137,0 136,6 134,4 134,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 139,0 138,6 138,8 138,3 137,4 137,1 137,3 136,8 136,2 135,6 135,2 133,7 134,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 142,3 141,4 141,6 141,0 139,8 139,1 139,6 138,8 137,8 137,6 137,8 136,4 136,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 134,9 134,9 133,9 132,9 133,0 133,5 134,3 134,7 134,4 133,8 132,9 132,2 132,4
S Andra serviceföretag 138,0 138,7 139,3 139,1 137,3 137,1 137,4 138,1 137,4 135,6 134,5 133,4 134,2
B-S exkl. O Totalt 134,5 134,9 135,2 134,7 133,4 133,0 132,9 133,4 133,1 132,7 132,2 131,0 131,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs ”Omklassificering av Ericsson AB”.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se