Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2020           2019            
    jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 142,3 143,1 141,9 142,7 144,8 145,3 142,9 144,8 143,1 142,9 141,1 143,2 143,2
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,1 133,3 133,6 134,5 137,5 137,2 136,2 136,1 135,6 135,2 134,2 134,7 135,0
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 133,5 133,7 134,0 135,1 138,2 137,8 136,6 136,6 136,1 135,7 134,7 135,2 135,5
C[1] Tillverkningsindustri 133,4 133,5 133,9 135,0 138,0 137,7 136,5 136,5 136,0 135,5 134,6 135,1 135,3
25-30,33[1] Verkstadsindustri 131,8 132,1 132,8 134,1 137,3 136,8 135,4 135,5 134,8 134,5 133,7 134,1 134,2
D El-, gas- och värmeverk 132,4 133,5 132,9 133,1 135,3 135,5 135,6 134,8 134,5 133,9 132,6 133,0 133,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 137,9 136,6 137,5 138,1 141,4 141,5 140,4 140,0 139,6 139,5 138,9 139,1 140,6
F Byggindustri 143,1 143,5 143,2 142,6 148,6 149,0 147,1 147,6 147,2 146,5 145,3 145,8 146,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,4 130,5 130,5 131,8 136,8 136,7 133,8 133,6 133,4 133,1 132,6 133,3 134,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,7 129,8 129,7 131,0 136,6 136,5 133,8 133,6 133,4 133,0 132,6 133,3 134,1
H Transport- och magasineringsföretag 135,5 135,6 135,3 137,3 141,4 142,0 139,5 138,9 138,2 136,9 135,2 137,4 137,5
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 135,8 136,0 135,8 137,0 140,8 140,7 138,5 138,1 137,6 136,4 135,0 136,4 136,7
I Hotell och restauranger 122,6 122,9 121,9 123,1 137,2 137,1 135,3 135,3 134,8 134,4 133,8 134,1 134,0
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 133,0 133,3 133,2 134,1 137,8 137,5 135,2 134,9 134,5 133,4 132,4 133,4 133,7
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 141,8 141,8 142,1 143,1 145,1 144,5 141,0 141,0 140,8 140,1 139,1 139,8 140,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,1 132,8 132,8 133,9 137,9 137,7 134,5 134,1 133,8 133,2 132,6 132,8 133,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 135,2 133,4 134,0 134,5 137,9 137,6 138,3 138,3 137,4 136,6 136,3 137,2 137,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126,2 126,1 126,5 127,4 132,1 132,2 127,8 127,4 127,1 126,8 126,4 126,7 127,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 139,0 138,8 138,1 140,7 145,9 145,8 145,5 144,5 144,7 143,8 143,4 141,3 141,8
P Utbildning 137,6 138,0 137,2 138,7 145,7 145,4 142,7 142,7 142,6 142,2 138,7 139,6 139,6
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 137,3 137,3 136,5 138,0 144,1 144,4 141,3 140,9 140,3 139,4 137,6 139,0 138,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 142,9 142,6 141,5 143,0 147,5 148,1 144,4 144,0 143,0 141,8 140,2 142,3 141,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 130,2 130,4 129,8 130,9 138,9 139,1 136,6 136,2 135,3 134,7 134,6 134,9 134,9
S Andra serviceföretag 132,2 132,3 132,0 133,6 142,3 142,8 140,8 139,8 139,3 138,1 137,4 138,0 138,7
B-S exkl. O Totalt 133,3 133,3 133,2 134,3 138,7 138,6 136,2 135,9 135,5 134,8 133,8 134,5 134,9

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs ”Omklassificering av Ericsson AB”.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se