Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2021         2020              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 146,2 145,3 145,8 144,9 145,1 146,0 145,6 146,1 143,8 142,5 143,1 142,3 143,1
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 141,1 140,6 140,0 139,7 139,7 140,0 139,7 138,0 137,3 136,9 136,1 133,1 133,3
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 141,4 141,0 140,5 140,2 140,2 140,6 140,4 138,7 137,9 137,7 136,7 133,5 133,7
C[1] Tillverkningsindustri 141,3 140,9 140,4 140,1 140,0 140,5 140,3 138,5 137,8 137,6 136,6 133,4 133,5
25-30,33[1] Verkstadsindustri 140,2 139,9 139,2 138,8 139,0 139,3 139,3 137,5 136,9 136,7 135,3 131,8 132,1
D El-, gas- och värmeverk 140,8 139,4 138,3 137,9 138,6 138,0 137,3 136,5 135,5 134,2 133,9 132,4 133,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 148,4 148,1 147,0 146,6 146,7 144,7 143,5 142,5 141,5 140,5 140,2 137,9 136,6
F Byggindustri 154,6 153,7 152,9 152,4 152,9 150,7 150,3 149,4 149,2 148,5 148,2 143,1 143,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 141,2 141,6 140,7 141,6 140,4 139,8 138,9 138,2 137,3 136,0 135,7 130,4 130,5
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 141,1 141,4 140,6 141,4 140,4 139,7 138,8 138,1 137,3 135,9 135,6 129,7 129,8
H Transport- och magasineringsföretag 143,9 143,1 141,8 142,3 141,7 142,3 141,3 140,7 140,6 138,6 139,0 135,5 135,6
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 145,7 145,1 144,4 143,7 143,4 144,0 143,5 141,8 140,7 139,9 140,0 135,8 136,0
I Hotell och restauranger 140,0 138,8 139,1 139,6 140,0 140,0 140,0 138,8 138,8 137,8 136,8 122,6 122,9
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 142,6 142,1 141,5 140,5 140,3 141,2 140,9 139,0 137,8 137,6 137,5 133,0 133,3
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 149,0 148,9 149,0 147,8 148,1 146,7 146,6 146,0 144,6 143,2 142,9 141,8 141,8
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 141,9 141,4 141,0 140,5 140,7 140,8 140,4 139,5 138,6 137,8 137,1 133,1 132,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 147,8 146,0 144,3 143,3 142,9 143,6 143,9 142,1 141,1 139,1 139,9 135,2 133,4
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 135,5 135,2 134,8 134,5 134,2 134,7 134,3 133,2 132,5 132,1 131,5 126,2 126,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 149,2 148,5 147,6 148,5 148,9 147,2 146,0 145,7 145,1 144,8 142,9 139,0 138,8
P Utbildning 152,2 151,9 151,3 151,1 150,5 148,7 148,9 148,5 148,6 146,9 145,7 137,6 138,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 148,3 147,8 147,0 147,3 147,0 146,9 146,9 146,0 145,6 144,4 143,8 137,3 137,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 150,9 150,0 148,8 149,4 149,0 149,7 149,9 149,3 148,5 146,9 147,2 142,9 142,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 140,5 140,1 140,1 139,8 140,1 142,2 142,8 141,5 141,0 142,0 139,3 130,2 130,4
S Andra serviceföretag 147,0 146,5 146,5 146,9 147,1 145,3 144,6 142,2 141,7 140,9 140,0 132,2 132,3
B-S exkl. O Totalt 143,0 142,6 142,0 141,8 141,7 141,6 141,1 139,9 139,1 138,4 137,8 133,3 133,3

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs ”Omklassificering av Ericsson AB”.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se