Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2020           2019            
    jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 149,6 151,3 142,0 141,6 144,1 153,5 141,6 139,5 138,4 138,6 138,9 152,6 143,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,0 136,9 135,3 134,2 134,9 136,9 135,8 134,1 133,4 132,8 132,6 135,4 137,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 136,3 137,2 135,5 134,4 135,0 137,0 136,0 134,2 133,5 132,9 132,7 135,6 137,2
C Tillverkningsindustri 135,5 136,4 135,1 134,0 134,5 136,3 135,6 133,9 133,3 132,6 132,4 134,8 136,7
25-30,33 Verkstadsindustri 132,9 134,1 134,2 133,3 133,8 134,6 135,2 133,9 132,5 131,6 132,9 134,3 135,4
D El-, gas- och värmeverk 136,1 138,2 136,4 136,5 136,9 139,5 138,5 137,0 137,1 135,4 134,0 139,2 138,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,8 131,5 129,3 129,3 130,5 133,7 131,9 130,9 130,5 130,5 129,8 132,0 132,6
F Byggindustri 135,8 134,6 134,3 133,6 134,1 134,7 134,8 133,9 133,2 132,8 131,9 131,7 133,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 136,3 135,7 134,1 133,8 134,8 136,4 135,7 133,2 133,0 132,3 130,0 131,9 134,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 134,8 135,0 133,0 131,6 132,0 133,3 133,0 131,3 131,1 130,0 127,6 128,9 132,1
H Transport- och magasineringsföretag 130,5 131,1 129,6 128,9 129,8 131,3 131,2 129,5 129,5 128,9 127,3 129,7 130,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 130,9 131,4 129,9 129,0 130,1 131,5 131,2 129,7 129,7 129,0 127,4 129,7 130,0
I Hotell och restauranger 131,2 133,9 133,0 132,2 131,8 132,3 133,2 132,5 132,1 131,2 128,9 128,2 131,6
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 136,0 136,3 135,8 134,8 135,7 136,6 136,1 135,3 134,8 134,1 132,8 135,5 136,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 133,1 134,1 135,0 135,2 135,7 136,9 133,8 132,7 132,2 131,3 129,0 129,2 131,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 136,3 136,6 135,8 134,6 135,6 136,5 136,1 135,5 134,9 134,2 133,4 136,6 136,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 134,1 134,2 131,5 132,4 132,4 134,4 131,5 130,7 129,6 129,4 127,6 128,5 131,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 134,4 134,6 130,8 132,9 132,4 135,3 132,5 131,1 130,0 129,7 127,7 129,4 133,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 136,2 137,4 135,9 133,6 134,4 131,1 129,1 132,4 130,9 130,2 126,7 123,9 129,4
S Andra serviceföretag 126,7 126,8 128,7 127,6 128,3 130,0 126,6 125,2 125,0 124,8 123,4 125,6 125,9
B-S exkl. O Totalt 133,8 134,0 132,7 131,7 132,0 133,0 132,7 131,7 131,2 130,2 128,1 129,9 132,5

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se