Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019             2018          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 142,8 142,5 144,5 143,2 141,3 140,8 142,1 140,4 140,5 141,4 140,1 139,3 140,7
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,5 134,7 135,3 135,0 133,2 132,9 132,8 132,6 132,4 132,2 131,9 130,7 130,6
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 135,1 135,2 135,8 135,4 133,7 133,4 133,3 133,1 133,0 132,8 132,5 131,2 131,1
C[1] Tillverkningsindustri 134,9 135,0 135,6 135,2 133,6 133,3 133,1 132,9 132,8 132,7 132,4 131,1 131,0
25-30,33[1] Verkstadsindustri 134,0 133,8 134,5 133,8 132,2 131,9 131,8 131,9 131,8 131,6 131,3 130,2 130,0
D El-, gas- och värmeverk 132,7 133,3 133,8 134,1 131,5 131,3 131,5 131,1 130,2 130,0 129,7 128,6 128,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 138,8 140,1 140,3 139,0 136,7 136,6 136,7 136,7 136,6 136,2 135,8 135,3 135,9
F Byggindustri 145,3 145,6 145,6 145,3 142,9 141,8 141,6 142,4 142,6 142,3 142,2 141,4 141,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 132,9 133,6 133,5 132,6 131,7 131,0 131,1 132,0 131,6 131,6 131,2 130,0 130,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 132,9 133,5 133,3 132,6 131,7 130,9 131,0 131,7 131,4 131,3 130,9 129,8 130,1
H Transport- och magasineringsföretag 136,7 136,6 137,2 135,9 134,7 134,9 135,3 134,2 134,0 133,0 132,2 130,4 131,7
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 135,9 136,1 136,6 136,0 134,5 134,1 134,2 133,7 133,7 133,2 132,9 131,6 132,4
I Hotell och restauranger 133,8 133,6 132,6 132,6 131,9 131,2 131,6 131,4 131,5 131,3 130,9 130,5 131,0
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 133,0 133,2 133,6 133,3 131,8 131,3 131,3 131,1 131,1 130,8 130,8 129,9 130,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 140,0 140,2 140,9 140,7 139,2 138,7 138,8 134,3 134,7 134,9 133,8 133,4 133,6
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,5 132,6 132,9 132,2 131,2 130,9 130,6 130,8 130,6 130,3 129,8 128,9 128,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 136,9 137,3 137,8 135,7 133,5 133,5 132,8 136,5 136,3 135,3 134,7 134,0 136,0
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126,3 126,5 126,2 125,7 124,8 124,6 124,2 126,0 126,0 125,6 125,2 124,7 124,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 140,6 140,8 142,0 140,5 140,4 139,8 139,4 139,0 138,2 137,6 137,3 136,2 134,1
P Utbildning 139,1 138,7 138,9 138,7 138,3 138,1 137,6 136,2 136,3 135,8 135,6 133,5 133,7
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 138,5 137,8 137,8 137,3 136,4 136,1 136,4 135,3 134,9 134,4 134,2 132,8 133,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 142,0 140,7 140,7 140,0 138,9 138,3 138,9 137,5 136,5 136,5 136,8 135,5 135,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 134,1 133,9 132,8 131,9 131,9 132,5 133,3 132,9 132,8 132,4 131,7 130,9 131,0
S Andra serviceföretag 137,6 137,9 138,4 138,2 136,4 136,4 136,8 136,9 136,3 134,7 133,6 132,6 133,2
B-S exkl. O Totalt 134,2 134,3 134,6 134,0 132,7 132,3 132,3 132,2 132,0 131,7 131,3 130,2 130,5

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se