Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2020             2019          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 141,5 143,3 144,1 141,3 142,1 142,7 143,3 143,6 143,4 141,8 141,5 139,8 141,7
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,6 135,0 135,4 135,4 135,7 136,0 135,8 136,4 136,3 136,1 135,9 134,7 135,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 136,3 135,5 135,9 135,9 136,3 136,7 136,4 136,9 136,9 136,7 136,4 135,2 135,7
C Tillverkningsindustri 136,2 135,4 135,8 135,8 136,2 136,6 136,3 136,8 136,7 136,6 136,3 135,1 135,6
25-30,33 Verkstadsindustri 135,2 134,2 134,4 134,4 135,0 135,7 135,3 135,9 135,9 135,7 135,6 134,5 134,9
D El-, gas- och värmeverk 133,3 133,8 134,8 134,0 133,6 133,6 133,8 135,4 134,8 134,6 134,1 132,7 133,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,0 140,5 138,7 139,2 139,4 139,1 139,0 139,6 139,4 139,2 139,0 138,4 138,6
F Byggindustri 146,5 146,7 147,0 146,1 145,6 145,8 145,8 147,8 147,2 146,9 146,0 144,6 144,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 134,7 135,0 135,1 135,3 135,8 135,4 135,3 134,6 134,6 134,5 134,2 133,4 133,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 134,8 134,9 135,1 135,1 135,6 135,3 135,1 134,3 134,3 134,2 133,9 133,1 133,5
H Transport- och magasineringsföretag 139,6 140,2 140,3 140,1 140,9 140,9 141,6 139,6 139,0 138,3 137,2 135,5 137,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 139,8 139,8 139,8 139,8 139,7 139,4 139,4 139,1 138,5 138,1 137,0 135,6 136,8
I Hotell och restauranger 136,4 135,4 135,7 134,5 134,9 136,0 133,6 134,6 134,7 134,5 134,1 133,5 133,7
J Informations- och kommunikationsföretag 137,0 136,6 136,7 136,8 136,5 136,1 135,9 135,7 135,1 134,7 133,8 132,9 133,7
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 144,3 145,0 144,9 145,2 145,2 144,6 144,0 143,0 143,0 142,8 142,3 141,3 141,9
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 137,5 137,3 136,8 136,9 136,9 136,5 136,3 135,1 134,6 134,6 134,1 133,1 133,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 139,7 140,1 138,9 138,2 136,8 135,4 134,9 138,3 138,5 138,5 137,4 136,6 136,5
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 131,4 130,8 130,5 131,0 131,3 131,1 131,2 127,9 127,7 127,5 127,2 126,6 126,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 143,4 143,3 142,8 142,4 142,6 142,4 142,3 145,3 144,0 144,4 144,3 142,3 139,5
P Utbildning 145,6 145,0 145,2 144,5 144,2 144,0 142,8 141,0 141,4 141,7 140,8 138,4 139,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 142,8 142,9 142,8 141,9 142,1 141,9 141,9 140,7 140,3 140,1 139,2 137,6 139,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 145,8 146,5 146,3 145,2 145,5 145,7 146,3 144,7 144,1 143,3 142,3 140,6 142,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 138,7 138,9 138,8 137,8 138,7 138,3 137,9 136,2 136,0 135,2 134,7 134,3 135,0
S Andra serviceföretag 139,2 139,4 139,7 139,0 139,4 138,9 139,0 139,8 138,8 139,0 138,0 137,1 137,5
B-S exkl. O Totalt 137,5 137,3 137,3 137,1 137,2 137,1 136,9 136,6 136,2 136,0 135,4 134,2 134,8

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se