Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med juni 2019 till och med juni 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Jun[1] Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
B–S exkl. O Totalt 175,20 172,00 169,90 172,70 173,90 174,70 176,10 176,60 175,50 175,00 176,10 177,70 177,60
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 253,70 269,10 245,80 245,90 245,50 247,50 251,10 270,70 256,10 251,30 251,00 266,20 264,30
C Tillverkningsindustri 187,70 185,30 182,50 183,00 183,90 184,90 187,00 188,30 186,00 185,10 186,40 188,40 187,60
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 189,00 187,10 183,70 184,10 185,00 186,10 188,30 190,00 187,40 186,30 187,70 190,10 189,30
25–30+33 Verkstadsindustri 183,80 182,70 181,20 179,70 180,90 182,80 184,70 184,60 183,10 182,60 183,90 184,00 182,40
D El-, gas- och värmeverk 199,00 199,50 192,80 195,10 197,30 197,70 198,70 200,90 198,80 197,40 198,40 199,20 196,30
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 176,00 175,10 174,00 174,80 175,50 176,00 176,70 177,70 176,40 175,80 175,50 176,60 176,30
F Byggindustri 192,10 189,70 190,30 191,10 191,60 192,50 193,90 194,20 193,70 192,70 193,70 193,90 195,20
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 173,50 170,00 167,70 170,60 171,60 172,00 175,10 176,20 174,30 172,90 173,20 175,20 175,70
H Transport- och magasineringsföretag 170,30 169,50 167,40 169,00 169,90 170,30 172,40 172,80 171,30 170,30 170,80 172,30 171,50
I Hotell och restauranger 147,00 143,10 144,00 146,50 147,40 148,00 148,80 148,00 147,60 148,10 149,10 150,00 147,60
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 162,90 159,70 159,80 162,70 163,80 164,40 165,60 169,10 168,50 167,60 167,30 165,80 164,70
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 174,90 173,70 171,40 176,70 176,90 176,70 179,30 175,50 175,00 172,70 177,80 178,60 179,30
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 164,40 164,20 160,70 161,50 162,30 163,30 163,90 164,70 163,90 162,60 163,90 164,60 164,10
P Utbildningsväsendet 151,10 151,00 152,50 152,80 152,10 153,10 153,60 155,20 154,20 152,90 153,10 153,70 154,50
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 164,00 159,40 157,20 159,70 160,20 161,70 165,30 167,50 163,90 164,10 161,50 166,10 166,30
R Enheter för kultur, nöje och fritid 150,40 144,10 147,40 151,30 152,10 153,90 150,40 152,90 155,50 155,70 158,30 159,80 158,10
S Andra serviceföretag 153,20 152,70 150,30 151,90 152,20 152,60 153,90 158,00 156,40 155,50 156,80 154,00 154,30

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30