Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med april 2019 till och med april 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Apr[1] Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
B–S exkl. O Totalt 173,90 175,00 175,20 172,00 169,90 172,70 173,90 174,70 176,10 176,40 175,30 174,70 175,60
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 249,30 261,30 253,70 269,10 245,80 245,90 245,50 247,50 251,10 270,70 256,10 251,30 250,90
C Tillverkningsindustri 186,00 186,40 187,60 185,30 182,50 183,00 183,90 184,90 187,00 188,40 186,00 184,70 185,60
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 187,20 187,80 188,90 187,10 183,70 184,10 185,00 186,10 188,30 190,10 187,40 186,00 186,90
25–30+33 Verkstadsindustri 182,60 183,00 183,60 182,70 181,20 179,70 180,90 182,80 184,70 184,80 183,20 182,10 182,30
D El-, gas- och värmeverk 196,90 199,80 199,00 199,50 192,80 195,10 197,30 197,70 198,70 200,80 198,70 197,30 198,20
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 175,70 177,10 176,00 175,10 174,00 174,80 175,50 176,00 176,70 178,40 176,50 175,70 175,60
F Byggindustri 190,20 192,40 192,20 189,80 190,40 191,30 191,70 192,50 193,90 194,40 193,80 192,80 193,70
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 171,80 173,90 173,50 170,00 167,70 170,60 171,60 172,00 175,10 176,20 174,30 172,90 172,90
H Transport- och magasineringsföretag 168,40 168,70 170,30 169,50 167,40 169,00 169,90 170,30 172,40 171,00 169,60 168,60 169,00
I Hotell och restauranger 146,60 147,70 147,00 143,10 144,00 146,40 147,40 148,00 148,80 147,80 147,50 147,90 149,30
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 164,10 164,20 162,90 159,70 159,80 162,70 163,80 164,40 165,60 169,20 168,50 167,60 167,20
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 173,30 173,30 174,90 173,70 171,40 176,70 176,90 176,70 179,30 175,40 174,90 173,10 177,50
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 162,80 164,00 164,40 164,20 160,70 161,50 162,30 163,30 163,90 164,30 163,60 162,50 163,80
P Utbildningsväsendet 151,70 151,40 151,20 151,20 152,50 152,80 152,10 153,20 153,70 155,30 154,50 153,10 153,40
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 160,50 161,20 164,00 159,40 157,20 159,70 160,20 161,70 165,30 167,60 163,90 164,10 161,30
R Enheter för kultur, nöje och fritid 150,50 151,40 150,10 144,10 147,40 151,30 152,10 153,90 150,40 153,70 156,30 155,50 158,20
S Andra serviceföretag 152,50 153,40 153,20 152,70 150,30 151,90 152,20 152,60 153,90 157,90 156,30 155,40 155,80

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30