Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, juni 2020. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från juni
2019,
procent
Procentuell
andel
övertid,
juni
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från juni
2019,
procent
            2019 2020        
B-S exkl. O Totalt 177,59 ± 0,81 1,4 2,3 1,6 179,41 ± 0,83 0,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 264,28 ± 2,86 4,2 6,3 5,4 268,96 ± 2,92 4,0
C Tillverkningsindustri 187,58 ± 1,22 0,0 3,7 2,2 189,98 ± 1,24 ‑1,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 189,30 ± 1,21 0,2 3,8 2,3 191,75 ± 1,24 ‑0,7
25–30+33 Verkstadsindustri 182,43 ± 1,57 ‑0,7 4,1 1,9 184,34 ± 1,60 ‑2,1
D El-, gas- och värmeverk 196,33 ± 6,74 ‑1,3 3,4 2,4 202,05 ± 6,98 ‑2,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 176,28 ± 3,65 0,1 5,5 4,6 181,85 ± 3,40 ‑0,7
F Byggindustri 195,20 ± 2,38 1,6 1,8 1,4 197,04 ± 2,41 1,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 175,72 ± 2,31 1,3 1,3 0,8 176,63 ± 2,38 0,9
H Transport- och magasineringsföretag 171,51 ± 2,16 0,7 3,7 2,7 174,37 ± 2,24 0,0
I Hotell och restauranger 147,58 ± 2,22 0,4 0,4 0,2 147,68 ± 2,22 0,3
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 164,66 ± 2,55 1,1 0,9 0,6 165,57 ± 2,56 0,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 179,32 ± 12,78 2,6 2,2 1,6 181,20 ± 13,12 2,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 164,10 ± 2,54 ‑0,2 3,1 2,6 167,02 ± 2,77 ‑0,6
P Utbildningsväsendet 154,46 ± 5,81 2,2 0,3 0,5 155,54 ± 6,24 2,7
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 166,28 ± 2,25 1,4 0,6 0,6 167,21 ± 2,28 1,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 158,10 ± 3,08 5,1 0,6 0,8 158,77 ± 3,04 5,1
S Andra serviceföretag 154,31 ± 2,63 0,7 1,1 0,6 154,80 ± 2,59 0,5

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30