Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, april 2020. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från april
2019,
procent
Procentuell
andel
övertid,
april
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från april
2019,
procent
            2019 2020        
B-S exkl. O Totalt 175,64 ± 0,85 1,0 2,0 1,6 177,50 ± 0,86 0,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 250,88 ± 2,64 0,6 5,2 5,3 254,89 ± 2,69 0,7
C Tillverkningsindustri 185,57 ± 1,11 ‑0,2 3,0 2,5 188,28 ± 1,14 ‑0,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 186,88 ± 1,10 ‑0,2 3,1 2,5 189,62 ± 1,13 ‑0,5
25–30+33 Verkstadsindustri 182,31 ± 1,50 ‑0,2 3,4 2,3 184,82 ± 1,56 ‑0,8
D El-, gas- och värmeverk 198,16 ± 7,27 0,6 2,7 2,1 202,73 ± 7,47 0,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 175,62 ± 2,59 ‑0,1 4,1 3,1 179,59 ± 2,19 ‑1,0
F Byggindustri 193,68 ± 2,02 1,8 1,6 1,2 195,33 ± 2,07 1,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 172,93 ± 2,18 0,7 1,1 0,8 173,80 ± 2,21 0,5
H Transport- och magasineringsföretag 169,05 ± 3,97 0,4 3,3 2,8 172,16 ± 4,16 0,1
I Hotell och restauranger 149,30 ± 2,09 1,9 0,2 0,2 149,42 ± 2,09 1,8
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 167,21 ± 3,07 1,9 0,9 0,6 168,08 ± 3,06 1,5
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 177,46 ± 12,59 2,4 2,1 2,1 180,06 ± 13,59 2,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 163,76 ± 2,44 0,6 3,0 2,3 166,28 ± 2,42 0,0
P Utbildningsväsendet 153,41 ± 5,92 1,1 0,2 0,1 153,57 ± 5,92 1,0
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 161,31 ± 2,70 0,5 0,6 0,8 162,64 ± 2,74 0,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 158,16 ± 3,15 5,1 0,4 0,2 158,40 ± 3,16 4,9
S Andra serviceföretag 155,79 ± 3,04 2,2 0,8 0,6 156,34 ± 3,05 2,1

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30