Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med juni 2019 till och med juni 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Jun[1] Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
B–S exkl. O Totalt 177,90 174,40 171,90 174,80 176,10 176,80 178,30 178,60 177,20 176,70 178,00 179,60 179,40
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 258,50 274,90 250,20 249,70 249,50 251,40 254,80 276,50 259,70 255,10 255,00 271,90 269,00
C Tillverkningsindustri 191,80 189,10 185,70 186,10 187,00 187,90 190,20 191,20 188,70 187,80 189,10 190,90 190,00
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 193,20 190,90 186,90 187,20 188,10 189,10 191,50 193,00 190,10 189,10 190,50 192,70 191,80
25–30+33 Verkstadsindustri 188,30 186,80 184,80 183,00 184,30 186,20 188,00 187,20 186,00 185,40 186,40 186,10 184,30
D El-, gas- och värmeverk 206,40 207,00 199,20 201,30 203,80 203,70 205,80 207,40 203,50 202,60 203,00 205,30 202,00
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 183,20 182,40 179,40 180,00 179,90 180,50 181,90 185,60 181,60 179,60 179,50 181,90 181,90
F Byggindustri 194,70 192,00 192,40 193,30 193,90 194,90 196,10 196,10 195,10 194,40 195,40 195,70 197,00
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 175,00 171,20 168,80 171,70 172,70 173,00 176,10 177,10 175,00 173,60 174,10 176,10 176,60
H Transport- och magasineringsföretag 174,40 174,00 170,80 172,90 173,70 173,80 175,90 176,40 174,20 173,00 174,00 175,60 174,40
I Hotell och restauranger 147,30 143,40 144,20 146,80 147,80 148,30 149,00 148,30 147,80 148,30 149,20 150,10 147,70
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 164,30 160,90 160,80 163,60 164,70 165,40 166,90 170,60 169,30 168,60 168,10 166,80 165,60
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 177,30 176,30 172,80 178,50 179,00 178,20 182,10 177,40 176,60 174,10 180,40 180,90 181,20
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 168,10 167,60 163,60 164,70 165,60 166,30 166,90 167,30 166,10 164,90 166,40 167,10 167,00
P Utbildningsväsendet 151,50 151,20 152,70 152,90 152,20 153,20 153,70 155,30 154,40 153,20 153,30 153,90 155,50
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 165,00 160,60 158,40 160,90 161,30 162,70 166,40 168,40 164,80 165,50 162,90 167,50 167,20
R Enheter för kultur, nöje och fritid 151,10 144,60 147,90 151,90 152,80 154,50 150,80 153,00 155,80 155,90 158,50 160,30 158,80
S Andra serviceföretag 154,00 153,60 150,90 152,60 152,80 153,10 154,80 159,10 157,10 156,20 157,30 154,50 154,80

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30