Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med juni 2019 till och med juni 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Jun[1] Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
B–S exkl. O Totalt 41 010 41 050 40 950 41 240 41 380 41 450 41 480 41 780 41 830 41 860 41 860 41 900 41 870
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 010 44 880 44 990 45 360 45 230 45 590 45 440 45 430 45 550 45 540 45 430 45 510 45 230
C Tillverkningsindustri 45 190 45 210 45 170 45 430 45 520 45 610 45 610 45 590 45 650 45 680 45 610 45 460 45 300
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 190 45 200 45 170 45 430 45 520 45 610 45 610 45 580 45 650 45 680 45 600 45 460 45 300
25–30+33 Verkstadsindustri 45 660 45 740 45 750 45 950 46 000 46 120 46 130 46 190 46 240 46 270 46 150 45 930 45 920
D El-, gas- och värmeverk 42 080 42 070 42 070 42 370 42 480 42 510 42 530 42 220 42 240 42 260 42 380 42 420 42 210
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 760 40 740 40 770 40 960 40 930 40 960 41 030 40 730 40 600 40 800 40 700 40 440 40 730
F Byggindustri 43 220 43 280 43 270 43 470 43 600 43 630 43 460 43 590 43 420 43 330 43 600 43 710 43 600
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 39 410 39 420 39 200 39 510 39 570 39 490 39 520 40 050 40 070 40 160 40 060 40 110 40 100
H Transport- och magasineringsföretag 34 780 34 710 34 450 34 830 35 120 35 250 35 280 35 430 35 400 35 460 35 350 35 360 35 420
I Hotell och restauranger 36 400 36 490 36 390 36 560 36 640 36 650 36 670 36 630 36 420 36 360 36 120 36 440 36 610
J Informations- och kommunikationsföretag 44 850 44 850 44 760 45 000 45 230 45 290 45 400 45 660 45 810 45 810 45 900 46 070 45 940
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 49 340 49 260 49 090 49 430 49 600 49 640 49 570 50 770 50 950 50 930 50 830 50 710 50 660
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 490 40 310 40 160 40 390 40 310 40 620 40 430 40 450 40 300 40 660 40 780 40 890 40 950
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 42 750 42 780 42 800 42 890 42 900 43 020 43 110 44 220 44 160 44 180 44 240 44 080 44 090
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 210 33 280 33 690 33 730 34 020 34 000 34 260 33 740 33 740 33 660 33 620 33 730 33 830
P Utbildningsväsendet 32 990 33 120 32 960 33 760 33 790 33 780 33 570 33 750 34 040 34 120 34 150 34 330 34 250
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 36 630 36 900 36 760 37 060 37 380 37 650 37 550 37 700 37 870 37 880 37 830 37 860 37 980
R Enheter för kultur, nöje och fritid 34 290 34 410 34 490 34 420 34 440 34 660 34 650 35 100 35 030 34 980 35 050 35 200 35 370
S Andra serviceföretag 36 870 36 820 36 810 36 960 37 190 37 250 37 460 37 550 37 500 37 430 37 390 37 480 37 390

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30