Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, juni 2020. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från juni 2019, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från juni 2019, procent
B–S exkl. O Totalt 41 873 ± 251 2,1 42 621 ± 243 1,7
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 233 ± 84 0,5 46 580 ± 90 0,6
C Tillverkningsindustri 45 296 ± 388 0,2 45 584 ± 388 0,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 295 ± 382 0,2 45 597 ± 382 0,0
25–30+33 Verkstadsindustri 45 921 ± 463 0,6 46 065 ± 459 0,1
D El-, gas- och värmeverk 42 210 ± 353 0,3 43 053 ± 333 0,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 725 ± 937 ‑0,1 41 483 ± 500 0,0
F Byggindustri 43 598 ± 1 168 0,9 44 278 ± 1 070 0,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 099 ± 880 1,7 41 307 ± 833 0,7
H Transport- och magasineringsföretag 35 417 ± 874 1,8 36 387 ± 833 1,6
I Hotell och restauranger 36 609 ± 780 0,6 37 120 ± 1 080 1,2
J Informations- och kommunikationsföretag 45 937 ± 635 2,4 46 732 ± 635 1,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 50 662 ± 1 084 2,7 51 220 ± 1 021 2,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 954 ± 1 364 1,1 43 156 ± 1 156 1,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 44 090 ± 823 3,1 44 596 ± 855 2,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 833 ± 1 217 1,9 34 872 ± 1 188 1,3
P Utbildningsväsendet 34 250 ± 461 3,8 34 385 ± 463 3,8
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 37 975 ± 1 103 3,7 39 206 ± 1 021 3,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 367 ± 776 3,1 35 854 ± 676 3,2
S Andra serviceföretag 37 387 ± 584 1,4 37 717 ± 584 0,9

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30