Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, april 2020. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från april 2019, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från april 2019, procent
B–S exkl. O Totalt 41 787 ± 255 2,2 42 556 ± 251 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 44 858 ± 955 ‑1,1 45 939 ± 956 ‑1,3
C Tillverkningsindustri 45 427 ± 376 0,3 45 729 ± 376 0,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 419 ± 372 0,3 45 732 ± 372 0,2
25–30+33 Verkstadsindustri 45 851 ± 474 0,3 46 123 ± 466 0,2
D El-, gas- och värmeverk 42 235 ± 406 0,0 43 103 ± 404 ‑0,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 691 ± 774 0,1 41 115 ± 655 ‑0,1
F Byggindustri 43 355 ± 1 245 0,6 44 098 ± 1 111 0,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 094 ± 906 2,5 41 401 ± 909 1,6
H Transport- och magasineringsföretag 35 357 ± 907 2,1 36 356 ± 843 2,0
I Hotell och restauranger 36 032 ± 686 ‑0,1 36 855 ± 1 544 1,3
J Informations- och kommunikationsföretag 45 888 ± 661 2,6 46 813 ± 672 2,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 50 645 ± 1 125 2,5 51 280 ± 1 049 2,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 703 ± 1 417 1,2 42 587 ± 1 198 1,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 44 171 ± 817 3,8 44 652 ± 831 3,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 615 ± 1 123 1,4 34 661 ± 1 092 1,0
P Utbildningsväsendet 34 137 ± 461 3,4 34 262 ± 470 3,5
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 37 785 ± 1 201 3,3 38 835 ± 1 137 3,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 34 936 ± 784 3,6 35 578 ± 768 4,0
S Andra serviceföretag 37 310 ± 608 1,0 37 595 ± 608 0,3

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30