Till innehåll på sidan

Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor

Juni 2021

Myndighet Kvinnor Män Totalt
  Heltid Deltid Heltid Deltid  
Totalt 114 801 25 757 107 970 17 241 265 769
Helstatlig verksamhet 114 742 25 733 107 925 17 226 265 626
Civilförvaltningen 108 672 25 358 87 845 16 492 238 367
Justitiedepartementet 28 318 3 597 28 935 2 522 63 372
Polisväsendet 13 917 1 528 17 192 1 099 33 736
Domstolsväsendet 4 179 466 1 899 108 6 652
Kriminalvården 4 882 1 069 5 803 957 12 711
Migrationsverket 2 510 258 1 799 138 4 705
Utrikesdepartementet .. .. .. .. 2 276
Försvarsdepartementet .. .. .. .. 121
Socialdepartementet 13 039 2 365 6 235 1 430 23 069
Försäkringskassan 8 275 1 216 3 149 241 12 881
Finansdepartementet 16 534 2 163 11 046 748 30 491
Skatteverket 5 908 660 3 321 184 10 073
Länsstyrelserna 3 603 708 2 057 254 6 622
Kronofogdemyndigheten 1 304 138 703 31 2 176
Tullverket 972 101 1 065 43 2 181
Utbildningsdepartementet 29 358 13 861 24 619 9 709 77 547
Universitet och högskolor 26 197 13 383 23 188 9 516 72 284
Kulturdepartementet 1 378 448 944 240 3 010
Näringsdepartementet 4 947 1 162 3 541 553 10 203
Skogsstyrelsen 272 73 376 74 795
Lantbruksuniversitetet 1 665 487 1 377 312 3 841
Miljödepartementet 1 292 386 999 528 3 205
Arbetsmarknadsdepartementet 7 056 735 3 987 171 11 949
Arbetsförmedlingen 6 248 672 3 543 145 10 608
Infrastrukturdepartementet 5 328 528 6 721 547 13 124
Trafikverket 3 590 362 5 242 422 9 616
Försvaret 5 492 325 19 689 705 26 211
Riksdagens Verk 578 50 391 29 1 048
Övr. statl. löneregl. verksamhet 59 24 45 15 143

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30