Till innehåll på sidan

Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor

April 2022

Myndighet Kvinnor Män Totalt
  Heltid Deltid Heltid Deltid  
Totalt 112 373 27 608 106 363 17 688 264 032
Helstatlig verksamhet 112 323 27 557 106 326 17 659 263 865
Civilförvaltningen 106 212 27 061 86 537 16 592 236 402
Justitiedepartementet 27 380 4 151 28 676 2 719 62 926
Polisväsendet 13 066 1 890 17 145 1 236 33 337
Domstolsväsendet 4 031 550 1 821 150 6 552
Kriminalvården 5 219 1 062 5 898 893 13 072
Migrationsverket 2 489 336 1 750 175 4 750
Utrikesdepartementet .. .. .. .. 2 256
Försvarsdepartementet .. .. .. .. 124
Socialdepartementet 12 778 2 747 6 119 1 499 23 143
Försäkringskassan 8 110 1 544 3 125 293 13 072
Finansdepartementet 15 829 2 460 10 680 877 29 846
Skatteverket 5 485 741 3 132 216 9 574
Länsstyrelserna 3 427 841 1 967 330 6 565
Kronofogdemyndigheten 1 226 151 667 30 2 074
Tullverket 1 002 109 1 054 47 2 212
Utbildningsdepartementet 29 219 14 292 24 370 9 745 77 626
Universitet och högskolor 26 022 13 753 22 934 9 552 72 261
Kulturdepartementet 1 358 487 943 232 3 020
Näringsdepartementet 4 830 1 221 3 490 542 10 083
Skogsstyrelsen 280 80 391 81 832
Lantbruksuniversitetet 1 604 507 1 274 306 3 691
Miljödepartementet 1 295 177 963 126 2 561
Arbetsmarknadsdepartementet 6 741 828 3 839 192 11 600
Arbetsförmedlingen 5 932 759 3 405 157 10 253
Infrastrukturdepartementet 5 356 595 6 652 614 13 217
Trafikverket 3 626 417 5 192 488 9 723
Försvaret 5 529 433 19 401 1 039 26 402
Riksdagens Verk 582 63 388 28 1 061
Övr. statl. löneregl. verksamhet 50 51 37 29 167

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30