Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön, statlig sektor

Månadsavlönade fördelad efter myndighet, juni 2021

Myndighet Kvinnor Män Totalt Förändring från juni 2020
Totalt 39 240 41 290 40 210 1,6
Helstatlig Verksamhet 39 230 41 290 40 210 1,6
Civilförvaltningen 39 280 42 050 40 490 1,5
Polisväsendet 35 610 39 350 37 650 ‑0,1
Domstolsväsendet 41 120 47 650 43 080 2,1
Kriminalvården 32 500 32 490 32 490 0,3
Migrationsverket 36 030 37 780 36 740 2,1[1]
Försäkringskassan 34 210 37 770 35 160 2,4
Skatteverket 37 120 40 940 38 460 2,7
Länsstyrelserna 39 090 39 790 39 340 1,8
Kronofogdemyndigheten 34 510 36 310 35 120 1,6
Tullverket 39 880 40 070 39 980 2,3
Universitet o. Högskolor 40 980 44 700 42 690 1,7
Skogsstyrelsen 39 310 39 200 39 250 2,1[1]
Lantbruksuniversitetet 38 640 41 330 39 840 1,8
Arbetsförmedlingen 36 310 38 510 37 080 0,4
Trafikverket 43 630 45 910 44 960 1,4
Övriga Myndigheter 43 340 45 300 44 130 1,9
Försvaret 37 370 37 660 37 590 2,6
Övr. statl. löneregl. verksamhet 43 800 47 820 45 490 2,3

1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.

Definitioner och förklaringar

Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30