Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön, statlig sektor

Månadsavlönade fördelad efter myndighet, april 2022

Myndighet Kvinnor Män Totalt Förändring från april 2021
Totalt 40 130 42 050 41 040 1,6
Helstatlig Verksamhet 40 130 42 040 41 040 1,6
Civilförvaltningen 40 170 42 750 41 300 1,6
Polisväsendet 36 520 39 370 38 110 1,3
Domstolsväsendet 42 080 48 990 44 130 1,8
Kriminalvården 33 400 33 440 33 420 3,0
Migrationsverket 36 480 38 040 37 120 ‑0,7
Försäkringskassan 35 080 38 880 36 090 2,3
Skatteverket 38 620 42 730 40 080 3,2
Länsstyrelserna 40 510 40 910 40 650 2,7
Kronofogdemyndigheten 35 740 37 630 36 390 2,9
Tullverket 40 490 41 130 40 810 2,6
Universitet o. Högskolor 41 670 45 400 43 370 1,3
Skogsstyrelsen 39 120 39 190 39 160 ‑0,5
Lantbruksuniversitetet 39 740 42 970 41 140 2,0
Arbetsförmedlingen 37 070 39 260 37 840 2,0
Trafikverket 44 310 46 740 45 720 1,6
Övriga Myndigheter 44 260 46 240 45 040 1,8
Försvaret 38 480 38 600 38 570 1,5
Övr. statl. löneregl. verksamhet 43 700 52 390 47 270 4,0[1]

1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.

Definitioner och förklaringar

Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30