Till innehåll på sidan

Antal anställda efter timlöneintervall och kön, 2020

Diagram: Antal anställda efter timlöneintervall och kön, 2020

När det gäller de lägsta intervallen är skattningarna för osäkra att redovisa.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?