Till innehåll på sidan

SSYK 2012 - ny klassifikation

Statistiska centralbyrån (SCB) producerar lönestatistik på uppdrag av Medlingsinstitutet (MI) som är statistikansvarig myndighet för lönestatistiken.  

Lönestatistiken har idag ett stort antal användare och intressenter. Bland annat forskare, andra statliga myndigheter, nationalräkenskaperna på SCB, internationella organisationer men inte minst allmänheten som kan hitta lön för sitt yrke på www.scb.se

SCB och MI har beslutat att den offentliga lönestatistiken som innehåller uppgifter om yrke från och med 2014 ska klassificeras enligt den nya klassifikationen SSYK 2012. De nya klassifikationerna visar på ett bättre sätt än tidigare vilka yrken det finns  på arbetsmarknaden. Den tidigare standarden från 1996 kommer därmed att utgå. 

Vad innebär detta för ditt företag?

Uppgifter för samtliga anställa på företaget kommer att behöva uppdateras enligt den nya standarden. 

När kommer yrken enligt ny standard att samlas in?

De nya yrkeskoderna kommer att användas i SCB:s och MI:s lönestatistik som avser september 2014 och samlas in under oktober samma år. För att underlätta arbetet med att uppdatera yrkesuppgifterna för de anställda på företaget finns hjälpmedel på vår webbplats.

För de företag som är medlemmar i Svenskt näringsliv finns även information där om den nya yrkesstandarden.

Kontaktpersoner

Det går självklart också att kontakta SCB och ställa frågor om omkodningen till produktansvariga på lönestatistiken och yrkesregistret. 

Vid allmänna frågor om yrkesklassificeringen kan yrkesregistret på SCB svara på dessa. 

De nås också via yrkesregistret@scb.se