Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2021

12 692 lediga lägenheter i september

Statistiknyhet från SCB 2021-12-16 9.30

Den första september 2021 var 30 709 hyreslägenheter outhyrda. 12 692 av dem var lediga för omedelbar uthyrning. Det är 0,8 procent av samtliga hyreslägenheter i landet.

2021 var 15 114 lägenheter outhyrda på grund av reparation eller ombyggnad. Det var den vanligaste orsaken till att en lägenhet var outhyrd.

Outhyrda bostadslägenheter åren 2008–2021
Orsak 1 september
  2008 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Lediga till uthyrning 18 590 24 951 16 128 13 648 6 794 6 406 8 899 12 692
Under reparation eller ombyggnad 5 583 6 257 8 573 10 078 11 664 9 969 14 397 15 114
Utrymda p.g.a. förestående rivning 340 647 903 768 248 596 825 595
Outhyrda av annan orsak 1 899 2 082 1 803 1 708 2 567 1 914 2 037 2 308
Outhyrda totalt 26 412 33 937 27 407 26 202 21 273 18 885 26 158 30 709

Antal lediga lägenheter för omedelbar uthyrning har minskat sedan slutet av 1990-talet. Den högsta noteringen gjordes 1998, då drygt 62 000 lägenheter var lediga. Därefter minskade antal totalt outhyrda och lediga lägenheter kraftigt för att år 2017 vara på den lägsta nivån sedan 1990. År 2019 ökade sedan antal outhyrda och lediga lägenheter.

År 2021 har både antal totalt outhyrda lägenheter och lediga lägenheter ökat jämfört med 2019, med 4 551 respektive 3 793 lägenheter. Antal lediga lägenheter 2021 är fortfarande på en låg nivå sett över tid.

Fördelningen av antalet lediga lägenheter skiljer sig åt regionalt. 73 procent av de lägenheter som är lediga för uthyrning finns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Motsvarande siffra för storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) är 9 procent och för kommuner med fler än 75 000 invånare är siffran 18 procent.

Antal outhyrda lägenheter och därav lediga till uthyrning i flerbostadshus 1981–2021

Antal outhyrda lägenheter och därav lediga till uthyrning i flerbostadshus 1981 – 2021

Definitioner och förklaringar

Undersökningen baseras på samtliga ordinära lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag, samt ett urval av lägenheter upplåtna med hyresrätt i privatägda flerbostadshus. Specialbostäder som exempelvis bostäder för äldre eller studentbostäder ingår inte i undersökningen.

Allmännyttiga bostadsföretag avser aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se