Till innehåll på sidan

Svenskt valdeltagande under hundra år

Den svenska valstatistiken har en lång historia. År 1872 publicerade SCB för första gången statistik över valresultat. Särskilda studier av valdeltagandet inleddes i och med redovisningen av 1911 års riksdagsval. Den senaste valdeltagandeundersökningen genomfördes av SCB i samband med 2011 års omval. I och med den undersökningen har alltså SCB studerat hur andelen röstade ser ut i olika grupper under hundra års tid.

SCB har på uppdrag av regeringen genomfört en särskild studie av det svenska valdeltagandet. I rapporten Svenskt valdeltagande under hundra år redovisas analyser av andelen röstande i olika befolkningsgrupper och hur det har förändrats över tid. Rapporten är skriven av Richard Öhrvall vid SCB:s enhet för demokratistatistik.
PDF:
Hela publikationen (1335kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-me09br1203_pdf
ISBN:
978-91-618-1574-6
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-12-06
Förfrågningar:

Richard Öhrvall

010-479 41 58

richard.ohrvall@scb.se