Till innehåll på sidan

Valdeltagande vid omvalen 2011

Omslag

Den 15 maj 2011 genomfördes omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland och kommunfullmäktige i Örebro, nordöstra valkretsen. SCB har genomfört en särskild undersökning av valdeltagandet i dessa omval. I rapporten Valdeltagande vid omvalen 2011 redovisas analyser baserade på den undersökningen. Rapporten är skriven av Richard Öhrvall vid SCB:s enhet för demokratistatistik.
Studien av valdeltagandet vid 2011 års omval är genomförd på uppdrag av regeringen.
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-me09br1201_pdf
ISBN:
978-91-618-1554-8
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-01-12
Förfrågningar:

Richard Öhrvall

010-479 41 58

richard.ohrvall@scb.se