Till innehåll på sidan

Europaparlamentsval 2014, valresultat:

Stora skillnader i antal röster per mandat för svenska partier

Statistiknyhet från SCB 2014-06-26 9.30

Miljöpartiet fick minst antal röster per erhållet mandat – Centerpartiet fick flest. Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ blev nya partier i parlamentet medan Piratpartiet åkte ur. Det svenska valdeltagandet ökade för andra Europaparlamentsvalet i rad.

Den 25 maj hölls val till Europaparlamentet och totalt hade 7 359 962 personer möjlighet att rösta i Sverige, varav 49 092 var utländska EU-medborgare som anmält att de ville upptas i den svenska röstlängden för att kunna rösta i Sverige. Av de röstberättigade var det 3 758 951 som också röstade. Det gav ett valdeltagande på 51 procent, vilket är det högsta i något av de fem svenska Europaparlamentsvalen sedan det första 1995. För andra valet i rad översteg det svenska valdeltagandet det genomsnittliga valdeltagandet i EU som, liksom förra valet, var 43 procent.

Valdeltagande i Europaparlamentsval i Sverige och i hela EU. 1994–2014

Diagram

Det första svenska Europaparlamentsvalet hölls 1995, medan övriga EU hade hållit val 1994.

Nio mandatpartier

Av de inkomna rösterna var 42 173 ogiltiga (varav 38 935 blanka). Av de 3 716 778 giltiga rösterna fördelade sig 3 606 867 på något av de nio svenska partierna som tog mandat. Det svenska Europaparlamentsvalet gällde fördelningen av Sveriges 20 mandat i parlamentet. Totalt består Europaparlamentet av 751 mandat.

Det är första gången som nio svenska partier blir representerade i Europaparlamentet. Socialdemokraterna får flest mandat i parlamentet, totalt fem mandat, Miljöpartiet får fyra mandat. Moderaterna får tre mandat i parlamentet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna får två mandat vardera. Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet får alla ett mandat var. Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ valdes in som nya partier i Europaparlamentet. 109 911 röster gick till partier som inte fick något mandat. Av de partier som inte fick mandat hade Piratpartiet flest röster, 82 763 stycken.

Stora skillnader i antal röster per mandat

Det genomsnittliga antalet röster per mandat var 180 343 stycken för de svenska partierna som får mandat i parlamentet. Minst röster per erhållet mandat hade Miljöpartiet med totalt 143 148 röster per mandat. Flest röster per erhållet mandat hade Centerpartiet, totalt 241 101 röster.

Partier med mandat i det svenska Europaparlamentsvalet, med redovisning av antal röster, antal mandat och antal röster per mandat. 2014
PartiAntal
röster
Antal
mandat
Röster per
mandat
Miljöpartiet
572 591 4 143 148
Moderaterna
507 488 3 169 163
Sverigedemokraterna
359 248 2 179 624
Socialdemokraterna
899 074 5 179 815
Folkpartiet
368 514 2 184 257
Feministiskt initiativ
204 005 1 204 005
Kristdemokraterna
220 574 1 220 574
Vänsterpartiet
234 272 1 234 272
Centerpartiet
241 101 1 241 101
Alla mandatpartier
3 606 867 20 180 343

Sorteringsordningen i tabellen baseras på antal röster per mandat.

Att det finns skillnader i antal röster per mandat är i sig inget konstigt eftersom det ska fördelas 20 mandat mellan nio partier. Det är därmed svårt att få till en perfekt proportionalitet i förhållandet mellan antal röster och antal mandat. Ju fler mandat, desto större möjlighet till proportionalitet. Som jämförelse finns det i ett riksdagsval 349 mandat att fördela och därmed blir också möjligheterna för proportionalitet vid mandatfördelningen större.

Fakta om mandatfördelningen:

Mandaten fördelas mellan partierna med den jämkade uddatalsmetoden genom att partiernas röster i ett första steg delas med 1,4. När ett parti har erhållit ett mandat delas antalet röster istället med 3. Efter nästa mandat delas rösterna med 5 och så vidare. Miljöpartiet fick det 20:e och sista mandatet med knapp marginal före Socialdemokraterna.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se