Till innehåll på sidan

Elpriser för olika typkunder och avtal, 2000–2013

Elpriser för olika typkunder och avtal, pris per den 1:a januari öre/kWh exklusive skatter

TypkundMedelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter)
 2000200120022003200420052006200720082009201020112012[1]2013
Avtal om rörligt pris
                           
Lägenhet
25,6 27,0 35,2 75,8 42,6 35,6 51,7 42,7 61,7 64,4 87,6 82,1 53,5 56,3
Villa utan elvärme
21,4 22,4 29,4 70,0 35,9 28,9 44,9 35,8 54,8 57,4 80,6 75,1 46,2 49,0
Villa med elvärme
19,3 20,0 26,6 67,1 32,7 25,4 41,6 32,3 51,4 54,0 77,3 71,6 42,5 45,3
Jord- och skogsbruk
18,9 19,4 26,1 60,0 32,3 24,9 41,0 31,8 50,9 53,5 76,8 71,1 42,1 45,0
Näringsverksamhet
18,1 18,9 25,4 64,2 30,9 24,1 40,2 31,0 50,1 52,6 76,1 70,4 41,2 44,0
Småindustri
18,0 18,2 25,2 63,0 30,2 23,6 39,8 30,7 49,7 52,4 75,8 70,1 40,9 43,7
1-årsavtal
                           
Lägenhet
23,8 24,8 32,8 47,3 46,2 40,4 50,5 57,0 68,3 68,7 63,8 75,7 62,0 57,4
Villa utan elvärme
19,7 20,4 28,0 42,3 40,4 34,2 44,1 50,2 61,6 62,0 57,3 68,9 54,5 50,0
Villa med elvärme
17,8 18,1 25,6 39,7 37,5 31,1 40,9 46,8 58,3 58,7 54,1 65,4 50,9 46,3
Jord- och skogsbruk
17,0 17,7 25,1 40,5 36,9 30,6 40,4 46,6 57,9 58,4 53,6 64,8 50,7 45,9
Näringsverksamhet
16,8 17,2 24,3 38,9 35,1 29,4 39,8 44,9 57,1 56,9 53,1 64,6 49,9 45,3
Småindustri
16,1 16,8 23,6 37,1 33,5 28,7 39,4 44,7 56,5 56,7 53,0 63,7 49,4 45,0
2-årsavtal
                           
Lägenhet
24,3 24,9 32,2 42,7 44,3 41,0 50,1 57,6 67,9 67,9 64,8 72,2 63,0 58,2
Villa utan elvärme
20,0 20,6 27,7 37,7 38,5 34,8 43,6 50,9 61,4 61,4 58,2 65,3 55,6 50,8
Villa med elvärme
17,7 18,4 25,3 35,1 35,6 31,7 40,4 47,6 58,2 58,2 54,9 61,9 52,0 47,1
Jord- och skogsbruk
17,3 17,9 24,8 35,1 35,0 31,2 40,0 47,3 57,8 58,0 54,4 61,3 51,8 46,7
Näringsverksamhet
16,8 17,4 24,1 34,5 33,2 30,0 39,3 45,9 57,0 55,9 54,4 60,9 51,1 46,2
Småindustri
16,5 17,2 23,4 33,1 31,9 29,4 38,9 45,6 56,4 55,7 54,4 60,4 50,8 45,9
3-årsavtal
                           
Lägenhet
24,5 25,1 31,9 40,2 44,1 41,0 49,6 57,9 68,2 67,5 65,2 69,9 62,9 58,2
Villa utan elvärme
20,4 21,0 27,6 35,1 38,1 34,7 43,1 51,3 61,5 60,9 58,8 63,2 55,9 51,1
Villa med elvärme
18,2 18,6 25,2 32,4 35,2 31,7 40,0 48,1 58,2 57,6 55,7 59,9 52,4 47,6
Jord- och skogsbruk
17,9 18,0 24,7 32,2 34,6 31,2 39,5 47,7 57,9 57,4 55,3 59,2 52,0 47,3
Näringsverksamhet
17,3 17,7 24,0 31,6 33,1 30,2 38,8 46,6 57,0 56,0 54,7 58,8 51,3 46,3
Småindustri
16,9 17,4 23,5 30,0 31,6 29,6 38,4 46,4 56,4 55,8 54,5 58,5 51,0 46,0

1) Fr.o.m. 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden. Instruktionen till elhandelsföretagen är att de med kunder i huvudsak inom ett elområde ska redovisa elhandelspriser för detta område. I övriga fall ska elhandelspriser för elområde 3 redovisas.

Kommentarer

Fr.o.m. 2007 ingår elcertifikatpriset i elhandelspriset.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?