Till innehåll på sidan

Hushållskunders byten av elleverantör i förhållande till vissa prisskillnader 2005–2017

Nedanstående diagram visar antalet hushållskunder som bytt elleverantör per kvartal. Som jämförelse visas den prisdifferens som funnits mellan högsta och lägsta pris hos elleverantörerna för ett 1-års avtal till en villakund med elvärme. Denna kundkategori har stor elanvändning och är mer priskänslig än kunder med liten elanvändning.

Diagram

1) Differens mellan högsta och lägsta pris avser den 1:a dagen i respektive kvartal fram till och med 1:a kvartalet 2013. Från och med 2:a kvartalet 2013 avser det den 15:e dagen i respektive kvartal samt differensen inom elområde 3.

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2017-12-11

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?