Till innehåll på sidan

Priser på el för industrikunder 2007–2014

Tabellen visar genomsnittligt totalpris på el som betalas av industrikunder, per halvår. I totalpriset ingår el, nät, elcertifikat och elskatt (moms ingår inte). Priset anges i öre/kWh.

   

Förbukarkategori

   

IA

IB

IC

ID

IE

IF

IG

    Handelspris Nätpris Totalt Handelspris Nätpris Totalt Handelspris Nätpris Totalt Handelspris Nätpris Totalt Handelspris Nätpris Totalt Handelspris Nätpris Totalt Handelspris Nätpris Totalt
2007
januari–juni
    89     67     57     48     44     43      
 
juli–december
    89     70     61     54     49     48      
2008
januari–juni
    104     75     65     58     52     52      
 
juli–december
    117     86     76     68     61     61      
2009
januari–juni
    124     83     72     64     57     54      
 
juli–december
    121     81     72     62     58     52      
2010
januari–juni
    131     89     79     70     68     64      
 
juli–december
    137     88     78     68     65     61      
2011
januari–juni
    144     90     80     70     64     60      
 
juli–december
    135     85     76     65     56     51      
2012
januari–juni
    147     82     72     63     56     48      
 
juli–december
    153     77     66     57     50     42      
2013
januari–juni
    127     76     69     59     53     47      
 
juli–december
    129     76     66     59     52     46      
2014
januari–juni
    127     73     63     57     50     44      

Definitioner och förklaringar

Förbrukar-
kategori
Årlig konsumtion, 
MWh
IA < 20
IB 20–< 500
IC 500–< 2 000
ID 2 000–< 20 000
IE 20 000–< 70 000
IF 70 000–< 150 000

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2022-06-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?