Till innehåll på sidan

Beskrivning av Energipriser på naturgas och el

Syftet med denna undersökning är främst att utgöra underlag för rapportering av gas- och elpriser för industriella förbrukare enligt olika kategorier av typkunder, till EU:s statistikkontor Eurostat i enlighet med EU-direktivet 90/377/EEC.

Metoden för datainsamling har omarbetats på Eurostat och aviserats träda ikraft den 1 januari 2008. Den redovisas i två appendix till det rådande direktivet. Sverige har valt att följa den nya metoden från 1 juli 2007.

Utöver priser för industrikunder så efterfrågar Eurostat uppgifter om priser för hushållskunder enligt olika kategorier av typkunder.

Undersökningen genomförs två gånger per år och avser genomsnittspriser för perioderna 1 januari till 30 juni och 1 juli till 31 december. Undersökningens resultat redovisas på denna webbplats samt i publikationer från Eurostat (Statistics in Focus och Electricity Prices).

SCB genomför undersökningen på uppdrag av Statens energimyndighet, STEM, som är ansvarig för den officiella statistiken inom energiområdet.