Till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (HSSA)

Sveriges officiella statistik

Publikationen innehåller främst uppgifter hämtade ur existerande publikationer. Socialstyrelsen gav ut årsboken under perioden 1995–2002. Sedan 2004 publiceras istället fyra separata publikationer. De innehåller i varierande utsträckning de tabeller som tidigare ingått i årsboken.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/hs0201