Till innehåll på sidan

Export och import av varor, november 2022, i löpande och fasta priser

Ökade priser drar fortsatt upp värdet för varuhandeln

Statistiknyhet från SCB 2023-01-26 8.00

Under november ökade varuexporten med 19 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten ökade under samma period med 23 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym.

Importen av energivaror har en fortsatt stark värde- och volymutveckling jämfört med samma period föregående år, säger Kajsa Krol Brevinge, statistiker på SCB.

Jämfört med föregående månad ökade Sveriges varuexport med 4 procent i värde och med 3 procent i volym. Sveriges varuimport ökade med 1 procent i värde medan den var oförändrad i volym jämfört med föregående månad. Det var lika många vardagar i november jämfört med oktober 2022.

Detaljerade uppgifter för november 2022 (i löpande och fasta priser)

Exporten av energivaror ökade 67 procent i värde och 9 procent i volym

  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  November 2022 November 2022/November 2021 November 2022/Oktober 2022 November 2022 November 2022/November 2021 November 2022/Oktober 2022
Totalt 186 19 4 133 1 3
Skogsvaror 160 22 6 111 13 7
Mineralvaror 190 ‑2 ‑4 105 ‑12 ‑4
Kemivaror 225 33 10 194 19 10
Energivaror 302 67 18 122 9 10
Verkstadsvaror 163 12 ‑1 131 ‑4 ‑1
Övriga varor 184 16 4 126 ‑2 5

Exporten av kemivaror ökade med 33 procent i värde och med 19 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Jämfört med föregående månad ökade exporten av kemivaror med 10 procent i både värde och i volym. Inom detta varuområde ökade exporten av läkemedel med 45 procent i värde och med 38 procent i volym. Jämfört med föregående månad ökade exporten av läkemedel med 11 procent i både värde och volym.

Exporten av energivaror ökade med 67 procent i värde och med 9 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter i november 2022. Jämfört med föregående månad ökade exporten av energivaror med 18 procent i värde och med 10 procent i volym.

Exporten av skogsvaror ökade med 22 procent i värde och med 13 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade pappersmassa med 59 procent i värde och med 20 i volym. Jämfört med föregående månad ökade exporten av pappersmassa med 24 procent i värde och med 27 procent i volym.

Importen av energivaror ökade 118 procent i värde och 43 procent i volym

  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  November 2022 November 2022/November 2021 November 2022/Oktober 2022 November 2022 November 2022/November 2021 November 2022/Oktober 2022
Totalt 195 23 1 136 ‑2 0
Skogsvaror 189 22 ‑2 113 ‑7 ‑1
Mineralvaror 196 ‑3 ‑12 106 ‑17 ‑14
Kemivaror 185 23 ‑3 130 1 ‑3
Energivaror 316 118 33 126 43 40
Verkstadsvaror 184 15 ‑1 151 ‑1 ‑1
Övriga varor 171 12 ‑5 126 ‑9 ‑6

Importen av kemivaror ökade med 23 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av läkemedel med 26 procent i värde och med 13 procent i volym. Jämfört med föregående månad minskade importen av läkemedel med 14 procent i värde och med 11 procent i volym.

Importen av energivaror ökade med 118 procent i värde och med 43 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja och oljeprodukter i november 2022. Jämfört med föregående månad ökade importen av energivaror med 33 procent i värde och med 43 procent i volym.

Importen av övriga varor ökade med 12 procent i värde medan den minskade med 9 procent i volym. Inom detta varuområde ökade importen av livsmedel med 22 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym. Jämfört med föregående månad var både värde och volymutvecklingen oförändrad.

Definitioner och förklaringar

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Nästa publiceringstillfälle

2023-02-28 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se