Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
TOTALT 717 683 768 397 100,0 ‑7 676 159 749 657 100,0 ‑10
Europa 508 172 561 012 70,8 ‑9 568 220 628 581 84,0 ‑10
EU27_2020 368 820 408 221 51,4 ‑10 450 686 494 889 66,7 ‑9
Belgien 24 894 32 155 3,5 ‑23 29 260 34 085 4,3 ‑14
Bulgarien 952 892 0,1 7 1 238 1 205 0,2 3
Cypern 189 181 0,0 4 294 318 0,0 ‑8
Danmark 52 270 51 514 7,3 1 46 016 49 824 6,8 ‑8
Estland 5 487 6 508 0,8 ‑16 6 594 7 469 1,0 ‑12
Finland 49 038 52 157 6,8 ‑6 30 801 37 203 4,6 ‑17
Frankrike 29 055 32 602 4,0 ‑11 24 394 28 986 3,6 ‑16
Grekland 1 706 1 873 0,2 ‑9 910 831 0,1 10
Irland 2 345 3 047 0,3 ‑23 7 234 7 431 1,1 ‑3
Italien 19 652 21 981 2,7 ‑11 23 154 25 468 3,4 ‑9
Kroatien 554 566 0,1 ‑2 676 482 0,1 40
Lettland 2 938 2 461 0,4 19 4 187 4 950 0,6 ‑15
Litauen 4 550 5 142 0,6 ‑12 6 623 6 961 1,0 ‑5
Luxemburg 428 548 0,1 ‑22 1 207 2 487 0,2 ‑51
Malta 182 207 0,0 ‑12 227 216 0,0 5
Nederländerna 35 973 42 493 5,0 ‑15 64 562 68 332 9,5 ‑6
Polen 22 758 25 888 3,2 ‑12 30 827 31 791 4,6 ‑3
Portugal 3 854 3 591 0,5 7 2 920 3 275 0,4 ‑11
Rumänien 1 635 1 878 0,2 ‑13 1 988 1 979 0,3 0
Slovakien 2 002 2 277 0,3 ‑12 4 923 4 684 0,7 5
Slovenien 786 1 046 0,1 ‑25 1 419 1 573 0,2 ‑10
Spanien 13 206 15 661 1,8 ‑16 11 875 10 764 1,8 10
Tjeckien 5 707 6 565 0,8 ‑13 11 103 12 307 1,6 ‑10
Tyskland 77 506 83 643 10,8 ‑7 121 857 135 122 18,0 ‑10
Ungern 3 251 3 289 0,5 ‑1 7 314 7 925 1,1 ‑8
Österrike 6 528 7 727 0,9 ‑16 8 968 9 221 1,3 ‑3
Ospec. länder inom EU 1 375 2 331 0,2 ‑41 114 0 0,0 100
Övriga Europa 139 352 152 790 19,4 ‑9 117 534 133 692 17,4 ‑12
Albanien 74 73 0,0 1 99 96 0,0 3
Andorra 7 7 0,0 0 0 0 0,0 0
Bosnien-Hercegovina 126 153 0,0 ‑18 226 229 0,0 ‑1
Färöarna 139 123 0,0 13 3 8 0,0 ‑63
Gibraltar 550 3 0,1 18 233 37 0 0,0 100
Island 1 732 1 840 0,2 ‑6 168 186 0,0 ‑10
Kosovo 11 17 0,0 ‑35 22 14 0,0 57
Liechtenstein 16 16 0,0 0 40 44 0,0 ‑9
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 63 54 0,0 17 109 133 0,0 ‑18
Moldavien 80 98 0,0 ‑18 3 6 0,0 ‑50
Montenegro 10 25 0,0 ‑60 8 15 0,0 ‑47
Norge 74 136 79 540 10,3 ‑7 66 969 64 382 9,9 4
Ryssland 9 439 10 121 1,3 ‑7 8 098 21 252 1,2 ‑62
San Marino 7 21 0,0 ‑67 6 1 0,0 500
Schweiz 7 856 9 010 1,1 ‑13 5 233 5 141 0,8 2
Serbien 672 721 0,1 ‑7 1 117 973 0,2 15
Storbritannien 34 958 42 374 4,9 ‑18 29 511 34 712 4,4 ‑15
Turkiet 7 548 6 447 1,1 17 5 285 5 837 0,8 ‑9
Ukraina 1 715 1 849 0,2 ‑7 434 481 0,1 ‑10
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 213 299 0,0 ‑29 167 180 0,0 ‑7
Afrika 13 798 15 248 1,9 ‑10 4 265 10 886 0,6 ‑61
Nordafrika 7 626 7 591 1,1 0 858 1 677 0,1 ‑49
Algeriet 1 189 1 022 0,2 16 40 37 0,0 8
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 4 568 3 682 0,6 24 237 198 0,0 20
Libyen 147 187 0,0 ‑21 3 803 0,0 ‑100
Marocko 1 363 2 295 0,2 ‑41 529 578 0,1 ‑8
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 111 76 0,0 46 1 2 0,0 ‑50
Tunisien 246 330 0,0 ‑25 48 58 0,0 ‑17
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 670 1 673 0,2 0 2 337 6 900 0,3 ‑66
Benin 52 45 0,0 16 0 0 0,0 0
Burkina Faso 96 107 0,0 ‑10 3 1 0,0 200
Elfenbenskusten 131 80 0,0 64 3 0 0,0 100
Gambia 22 23 0,0 ‑4 0 0 0,0 0
Ghana 379 378 0,1 0 8 101 0,0 ‑92
Guinea 44 53 0,0 ‑17 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 8 18 0,0 ‑56 0 4 0,0 ‑100
Kap Verde 3 4 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Liberia 36 104 0,0 ‑65 0 0 0,0 0
Mali 77 69 0,0 12 2 1 0,0 100
Mauretanien 72 29 0,0 148 0 0 0,0 0
Niger 21 71 0,0 ‑70 0 2 0,0 ‑100
Nigeria 414 480 0,1 ‑14 2 320 6 789 0,3 ‑66
Senegal 113 123 0,0 ‑8 0 1 0,0 ‑100
Sierra Leone 40 43 0,0 ‑7 0 0 0,0 0
Tchad 1 5 0,0 ‑80 0 0 0,0 0
Togo 161 43 0,0 274 0 1 0,0 ‑100
Central/Öst-/Södra Afrika 4 503 5 985 0,6 ‑25 1 071 2 309 0,2 ‑54
Angola 80 107 0,0 ‑25 0 887 0,0 ‑100
Botswana 9 4 0,0 125 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 1 0 0,0 100 5 14 0,0 ‑64
Centralafrikanska rep. 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Comorerna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Djibouti 5 14 0,0 ‑64 0 0 0,0 0
Ekvatorialguinea 3 3 0,0 0 2 0 0,0 100
Eritrea 17 21 0,0 ‑19 0 0 0,0 0
Etiopien 114 52 0,0 119 44 39 0,0 13
Gabon 9 10 0,0 ‑10 0 0 0,0 0
Kamerun 65 44 0,0 48 6 5 0,0 20
Kenya 213 195 0,0 9 125 142 0,0 ‑12
Kongo 21 29 0,0 ‑28 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 115 66 0,0 74 1 1 0,0 0
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 108 28 0,0 286 192 206 0,0 ‑7
Malawi 6 7 0,0 ‑14 5 5 0,0 0
Mauritius 32 16 0,0 100 39 79 0,0 ‑51
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 77 32 0,0 141 12 5 0,0 140
Namibia 14 12 0,0 17 3 5 0,0 ‑40
Rwanda 25 27 0,0 ‑7 32 28 0,0 14
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 1 0,0 ‑100 0 1 0,0 ‑100
Seychellerna 7 5 0,0 40 0 2 0,0 ‑100
Somalia 2 3 0,0 ‑33 0 1 0,0 ‑100
Swaziland 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 3 041 4 745 0,4 ‑36 524 808 0,1 ‑35
Sydsudan 4 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tanzania 275 195 0,0 41 30 47 0,0 ‑36
Uganda 81 61 0,0 33 45 24 0,0 88
Zambia 139 227 0,0 ‑39 0 4 0,0 ‑100
Zimbabwe 34 73 0,0 ‑53 6 6 0,0 0
Amerika 81 436 82 991 11,3 ‑2 27 926 27 833 4,1 0
Nordamerika 68 242 66 661 9,5 2 23 616 20 196 3,5 17
Grönland 284 442 0,0 ‑36 0 0 0,0 0
Kanada 5 481 5 784 0,8 ‑5 2 209 1 869 0,3 18
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 62 476 60 435 8,7 3 21 407 18 327 3,2 17
Central-/Sydamerika 13 195 16 330 1,8 ‑19 4 310 7 637 0,6 ‑44
Anguilla 0 0 0,0 0 2 0 0,0 100
Antigua, Barbuda 4 10 0,0 ‑60 0 0 0,0 0
Argentina 566 924 0,1 ‑39 134 608 0,0 ‑78
Aruba 1 319 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Bahamas 38 666 0,0 ‑94 0 0 0,0 0
Barbados 34 21 0,0 62 0 0 0,0 0
Belize 1 1 0,0 0 3 1 0,0 200
Bermuda 1 5 0,0 ‑80 0 0 0,0 0
Bolivia 61 150 0,0 ‑59 5 6 0,0 ‑17
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 93 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Brasilien 4 453 4 551 0,6 ‑2 1 508 2 232 0,2 ‑32
Brittiska Jungfruöarna 22 1 0,0 2 100 29 20 0,0 45
Caymanöarna 2 28 0,0 ‑93 0 0 0,0 0
Chile 1 690 2 089 0,2 ‑19 418 629 0,1 ‑34
Colombia 634 497 0,1 28 247 181 0,0 36
Costa Rica 177 169 0,0 5 76 91 0,0 ‑16
Curacao 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Dominica 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 102 239 0,0 ‑57 228 179 0,0 27
Ecuador 270 376 0,0 ‑28 398 347 0,1 15
El Salvador 58 72 0,0 ‑19 12 23 0,0 ‑48
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 92 132 0,0 ‑30 43 106 0,0 ‑59
Guyana 9 27 0,0 ‑67 0 2 0,0 ‑100
Haiti 11 11 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Honduras 47 108 0,0 ‑56 273 259 0,0 5
Jamaica 106 11 0,0 864 0 0 0,0 0
Jungfruöarna (USA) 2 30 0,0 ‑93 0 0 0,0 0
Kuba 465 157 0,1 196 25 19 0,0 32
Mexiko 3 056 3 995 0,4 ‑24 459 481 0,1 ‑5
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 43 21 0,0 105 125 66 0,0 89
Panama 190 196 0,0 ‑3 41 73 0,0 ‑44
Paraguay 49 43 0,0 14 40 78 0,0 ‑49
Peru 673 1 010 0,1 ‑33 190 403 0,0 ‑53
S:t Kitts och Nevis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Saint Lucia 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Sint-Maarten, nederländska delen 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Surinam 17 5 0,0 240 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 25 51 0,0 ‑51 32 14 0,0 129
Turks-/Caicosöarna 5 1 0,0 400 0 0 0,0 0
Uruguay 185 382 0,0 ‑52 21 36 0,0 ‑42
Venezuela 9 23 0,0 ‑61 0 1 780 0,0 ‑100
Asien 102 084 94 180 14,2 8 73 830 80 182 10,9 ‑8
Mellanöstern 15 901 13 110 2,2 21 3 317 3 400 0,5 ‑2
Armenien 37 73 0,0 ‑49 3 3 0,0 0
Azerbajdzjan 52 107 0,0 ‑51 3 2 0,0 50
Bahrain 550 338 0,1 63 11 5 0,0 120
Det ockuperade palestinska territoriet 8 37 0,0 ‑78 4 2 0,0 100
För. Arabemiraten 5 306 3 128 0,7 70 239 225 0,0 6
Georgien 43 69 0,0 ‑38 4 3 0,0 33
Irak 463 379 0,1 22 1 2 0,0 ‑50
Iran 130 392 0,0 ‑67 54 53 0,0 2
Israel 1 439 1 622 0,2 ‑11 962 691 0,1 39
Jordanien 187 241 0,0 ‑22 25 29 0,0 ‑14
Kuwait 274 246 0,0 11 221 422 0,0 ‑48
Libanon 186 254 0,0 ‑27 76 86 0,0 ‑12
Oman 1 027 642 0,1 60 2 9 0,0 ‑78
Qatar 995 1 383 0,1 ‑28 1 359 1 464 0,2 ‑7
Saudiarabien 5 063 3 988 0,7 27 332 381 0,0 ‑13
Syrien 19 102 0,0 ‑81 21 23 0,0 ‑9
Yemen 123 109 0,0 13 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 86 184 81 071 12,0 6 70 513 76 782 10,4 ‑8
Afghanistan 35 39 0,0 ‑10 3 3 0,0 0
Bangladesh 264 280 0,0 ‑6 2 347 2 753 0,3 ‑15
Bhutan 5 37 0,0 ‑86 0 0 0,0 0
Brunei 8 6 0,0 33 0 0 0,0 0
Filippinerna 759 638 0,1 19 257 232 0,0 11
Hongkong 1 658 1 675 0,2 ‑1 3 536 4 089 0,5 ‑14
Indien 4 633 6 494 0,6 ‑29 2 972 3 600 0,4 ‑17
Indonesien 1 200 1 667 0,2 ‑28 941 835 0,1 13
Japan 13 683 12 642 1,9 8 5 924 7 728 0,9 ‑23
Kambodja 28 31 0,0 ‑10 261 275 0,0 ‑5
Kazakstan 471 462 0,1 2 109 253 0,0 ‑57
Kina 42 935 35 135 6,0 22 34 999 36 943 5,2 ‑5
Kirgizistan 37 34 0,0 9 0 3 0,0 ‑100
Laos 39 1 0,0 3 800 79 94 0,0 ‑16
Macao 14 25 0,0 ‑44 31 42 0,0 ‑26
Malaysia 1 394 1 621 0,2 ‑14 1 714 1 485 0,3 15
Maldiverna 8 14 0,0 ‑43 0 0 0,0 0
Mongoliet 179 210 0,0 ‑15 3 1 0,0 200
Myanmar (f.d. Burma) 57 45 0,0 27 338 264 0,0 28
Nepal 41 39 0,0 5 4 5 0,0 ‑20
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Pakistan 895 2 353 0,1 ‑62 643 728 0,1 ‑12
Singapore 4 088 4 452 0,6 ‑8 929 854 0,1 9
Sri Lanka 131 159 0,0 ‑18 315 339 0,0 ‑7
Sydkorea 6 788 7 104 0,9 ‑4 4 295 5 735 0,6 ‑25
Tadzjikistan 17 6 0,0 183 0 1 0,0 ‑100
Taiwan 2 635 2 500 0,4 5 3 264 3 486 0,5 ‑6
Thailand 3 100 2 364 0,4 31 1 737 2 168 0,3 ‑20
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 1 15 0,0 ‑93 0 0 0,0 0
Uzbekistan 150 93 0,0 61 0 0 0,0 0
Vietnam 931 929 0,1 0 5 811 4 865 0,9 19
Oceanien och Antarktis 10 244 9 933 1,4 3 1 239 1 513 0,2 ‑18
Oceanien 10 244 9 933 1,4 3 1 239 1 513 0,2 ‑18
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 9 490 8 877 1,3 7 954 1 231 0,1 ‑23
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 3 3 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Förenta stat. mindre .... 0 44 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guam 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 1 6 0,0 ‑83 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 42 25 0,0 68 55 52 0,0 6
Nya Zeeland 686 953 0,1 ‑28 225 222 0,0 1
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 12 7 0,0 71 4 6 0,0 ‑33
Pitcairn 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Salomonöarna 2 4 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Samoa 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 8 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 1 948 5 033 0,3 ‑61 678 662 0,1 2
Ospec. länder utanför EU 1 141 1 468 0,2 ‑22 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 807 3 565 0,1 ‑77 678 662 0,1 2

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna