Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020 2021 2020 2021 2021/2020
TOTALT 791 060 718 258 100,0 10 763 465 676 949 100,0 13
Europa 583 142 508 158 73,7 15 648 114 568 966 84,9 14
EU27_2020 423 063 368 908 53,5 15 520 048 452 011 68,1 15
Belgien 30 763 24 780 3,9 24 35 518 29 144 4,7 22
Bulgarien 904 934 0,1 ‑3 1 188 1 207 0,2 ‑2
Cypern 210 182 0,0 15 272 291 0,0 ‑7
Danmark 60 110 52 187 7,6 15 52 364 45 906 6,9 14
Estland 6 645 5 471 0,8 21 7 642 6 568 1,0 16
Finland 54 572 49 596 6,9 10 33 719 31 964 4,4 5
Frankrike 32 221 28 973 4,1 11 30 755 24 336 4,0 26
Grekland 2 196 1 698 0,3 29 847 905 0,1 ‑6
Irland 3 658 2 340 0,5 56 8 907 7 174 1,2 24
Italien 23 258 19 583 2,9 19 28 019 23 146 3,7 21
Kroatien 656 549 0,1 19 634 675 0,1 ‑6
Lettland 2 246 2 903 0,3 ‑23 4 380 4 668 0,6 ‑6
Litauen 5 348 4 514 0,7 18 7 347 6 715 1,0 9
Luxemburg 467 420 0,1 11 1 006 1 199 0,1 ‑16
Malta 315 181 0,0 74 228 223 0,0 2
Nederländerna 42 089 35 905 5,3 17 77 714 64 904 10,2 20
Polen 29 571 22 952 3,7 29 36 648 30 874 4,8 19
Portugal 3 781 3 835 0,5 ‑1 3 169 2 865 0,4 11
Rumänien 2 120 1 624 0,3 31 2 361 1 960 0,3 20
Slovakien 2 134 2 015 0,3 6 5 046 4 919 0,7 3
Slovenien 1 065 779 0,1 37 1 790 1 414 0,2 27
Spanien 15 104 13 171 1,9 15 13 155 11 990 1,7 10
Tjeckien 7 075 5 707 0,9 24 13 170 11 066 1,7 19
Tyskland 83 665 77 294 10,6 8 136 411 121 502 17,9 12
Ungern 3 959 3 233 0,5 22 8 743 7 290 1,1 20
Österrike 7 007 6 699 0,9 5 8 939 8 991 1,2 ‑1
Ospec. länder inom EU 1 924 1 384 0,2 39 74 114 0,0 ‑35
Övriga Europa 160 079 139 250 20,2 15 128 066 116 955 16,8 10
Albanien 41 74 0,0 ‑45 101 99 0,0 2
Andorra 6 7 0,0 ‑14 1 0 0,0 100
Belarus 882 213 0,1 314 251 167 0,0 50
Bosnien-Hercegovina 165 126 0,0 31 201 226 0,0 ‑11
Färöarna 168 139 0,0 21 15 3 0,0 400
Gibraltar 871 550 0,1 58 0 37 0,0 ‑100
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 1 901 1 732 0,2 10 192 167 0,0 15
Kosovo 24 11 0,0 118 19 22 0,0 ‑14
Liechtenstein 16 16 0,0 0 38 40 0,0 ‑5
Moldavien 75 80 0,0 ‑6 11 3 0,0 267
Montenegro 24 10 0,0 140 11 8 0,0 38
Nordmakedonien 120 63 0,0 90 110 111 0,0 ‑1
Norge 83 346 74 188 10,5 12 80 542 66 921 10,5 20
Ryssland 11 531 9 439 1,5 22 7 418 7 900 1,0 ‑6
San Marino 7 7 0,0 0 7 6 0,0 17
Schweiz 7 333 7 856 0,9 ‑7 5 588 5 000 0,7 12
Serbien 763 670 0,1 14 1 490 1 117 0,2 33
Storbritannien och Nordirland 43 855 34 809 5,5 26 24 882 29 408 3,3 ‑15
Turkiet 7 077 7 545 0,9 ‑6 6 640 5 287 0,9 26
Ukraina 1 872 1 715 0,2 9 550 434 0,1 27
Afrika 13 124 13 793 1,7 ‑5 5 065 4 050 0,7 25
Nordafrika 6 877 7 625 0,9 ‑10 2 226 856 0,3 160
Algeriet 1 489 1 189 0,2 25 31 40 0,0 ‑23
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 3 355 4 568 0,4 ‑27 189 237 0,0 ‑20
Libyen 138 147 0,0 ‑6 1 312 3 0,2 43 633
Marocko 1 497 1 362 0,2 10 623 527 0,1 18
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 66 111 0,0 ‑41 2 1 0,0 100
Tunisien 332 246 0,0 35 67 48 0,0 40
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 428 1 669 0,2 ‑14 1 791 2 126 0,2 ‑16
Benin 50 52 0,0 ‑4 1 0 0,0 100
Burkina Faso 131 96 0,0 36 1 3 0,0 ‑67
Elfenbenskusten 102 131 0,0 ‑22 3 3 0,0 0
Gambia 23 22 0,0 5 0 0 0,0 0
Ghana 372 379 0,0 ‑2 11 8 0,0 38
Guinea 53 44 0,0 20 30 0 0,0 100
Guinea-Bissau 5 8 0,0 ‑38 0 0 0,0 0
Kap Verde 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Liberia 24 36 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Mali 60 77 0,0 ‑22 1 2 0,0 ‑50
Mauretanien 5 72 0,0 ‑93 1 0 0,0 100
Niger 21 21 0,0 0 1 0 0,0 100
Nigeria 413 414 0,1 0 1 742 2 110 0,2 ‑17
Senegal 80 113 0,0 ‑29 0 0 0,0 0
Sierra Leone 37 40 0,0 ‑8 0 0 0,0 0
Tchad 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Togo 50 161 0,0 ‑69 1 0 0,0 100
Central/Öst-/Södra Afrika 4 819 4 499 0,6 7 1 047 1 068 0,1 ‑2
Angola 125 80 0,0 56 0 0 0,0 0
Botswana 6 9 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 2 1 0,0 100 19 5 0,0 280
Centralafrikanska rep. 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Comorerna 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Djibouti 12 5 0,0 140 1 0 0,0 100
Ekvatorialguinea 3 3 0,0 0 1 2 0,0 ‑50
Eritrea 10 17 0,0 ‑41 1 0 0,0 100
Eswatini 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Etiopien 46 114 0,0 ‑60 43 44 0,0 ‑2
Gabon 19 9 0,0 111 1 0 0,0 100
Kamerun 46 65 0,0 ‑29 2 6 0,0 ‑67
Kenya 177 213 0,0 ‑17 147 122 0,0 20
Kongo 36 21 0,0 71 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 105 115 0,0 ‑9 2 1 0,0 100
Lesotho 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Madagaskar 13 108 0,0 ‑88 15 192 0,0 ‑92
Malawi 7 6 0,0 17 7 5 0,0 40
Mauritius 23 32 0,0 ‑28 56 39 0,0 44
Mocambique 43 77 0,0 ‑44 7 12 0,0 ‑42
Namibia 7 14 0,0 ‑50 2 3 0,0 ‑33
Rwanda 18 25 0,0 ‑28 27 32 0,0 ‑16
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Seychellerna 5 7 0,0 ‑29 0 0 0,0 0
Somalia 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydafrika 3 719 3 038 0,5 22 644 524 0,1 23
Sydsudan 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Tanzania 262 275 0,0 ‑5 48 30 0,0 60
Uganda 56 81 0,0 ‑31 14 45 0,0 ‑69
Zambia 56 139 0,0 ‑60 5 0 0,0 100
Zimbabwe 9 34 0,0 ‑74 3 6 0,0 ‑50
Amerika 88 448 81 666 11,2 8 28 726 28 010 3,8 3
Nordamerika 74 537 68 292 9,4 9 22 743 23 605 3,0 ‑4
Grönland 449 284 0,1 58 0 0 0,0 0
Kanada 5 230 5 481 0,7 ‑5 2 323 2 206 0,3 5
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 68 858 62 527 8,7 10 20 420 21 399 2,7 ‑5
Central-/Sydamerika 13 910 13 374 1,8 4 5 983 4 405 0,8 36
Anguilla 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Antigua, Barbuda 2 4 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Argentina 657 566 0,1 16 165 134 0,0 23
Aruba 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Bahamas 285 38 0,0 650 0 0 0,0 0
Barbados 55 34 0,0 62 0 0 0,0 0
Belize 2 1 0,0 100 5 3 0,0 67
Bermuda 2 1 0,0 100 1 0 0,0 100
Bolivia 69 61 0,0 13 4 5 0,0 ‑20
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 93 0,0 ‑100 1 0 0,0 100
Brasilien 4 980 4 501 0,6 11 2 388 1 509 0,3 58
Brittiska Jungfruöarna 0 22 0,0 ‑100 19 29 0,0 ‑34
Caymanöarna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Chile 1 685 1 689 0,2 0 843 418 0,1 102
Colombia 566 634 0,1 ‑11 167 247 0,0 ‑32
Costa Rica 137 177 0,0 ‑23 43 76 0,0 ‑43
Curacao 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Dominica 1 0 0,0 100 1 0 0,0 100
Dominikanska Rep. 170 102 0,0 67 258 254 0,0 2
Ecuador 191 270 0,0 ‑29 398 398 0,1 0
El Salvador 77 58 0,0 33 2 12 0,0 ‑83
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 85 92 0,0 ‑8 20 43 0,0 ‑53
Guyana 14 9 0,0 56 0 0 0,0 0
Haiti 2 11 0,0 ‑82 0 0 0,0 0
Honduras 55 47 0,0 17 174 273 0,0 ‑36
Jamaica 7 106 0,0 ‑93 1 0 0,0 100
Jungfruöarna (USA) 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Kuba 127 465 0,0 ‑73 17 25 0,0 ‑32
Mexiko 2 980 3 188 0,4 ‑7 448 528 0,1 ‑15
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 56 43 0,0 30 89 125 0,0 ‑29
Panama 378 190 0,0 99 46 41 0,0 12
Paraguay 37 49 0,0 ‑24 1 40 0,0 ‑98
Peru 908 673 0,1 35 867 190 0,1 356
S:t Kitts och Nevis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 9 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 4 1 0,0 300
Sint-Maarten, nederländska delen 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Surinam 4 17 0,0 ‑76 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 25 25 0,0 0 0 32 0,0 ‑100
Turks-/Caicosöarna 1 5 0,0 ‑80 0 0 0,0 0
Uruguay 325 185 0,0 76 20 21 0,0 ‑5
Venezuela 8 9 0,0 ‑11 1 0 0,0 100
Asien 95 300 102 451 12,0 ‑7 79 940 73 892 10,5 8
Mellanöstern 14 756 15 899 1,9 ‑7 1 725 3 397 0,2 ‑49
Armenien 36 37 0,0 ‑3 3 3 0,0 0
Azerbajdzjan 422 52 0,1 712 2 3 0,0 ‑33
Bahrain 1 125 550 0,1 105 89 11 0,0 709
Det ockuperade palestinska territoriet 21 8 0,0 163 8 4 0,0 100
För. Arabemiraten 3 257 5 305 0,4 ‑39 329 237 0,0 39
Georgien 67 43 0,0 56 8 4 0,0 100
Irak 360 463 0,0 ‑22 5 1 0,0 400
Iran 94 130 0,0 ‑28 63 54 0,0 17
Israel 1 514 1 438 0,2 5 707 962 0,1 ‑27
Jordanien 204 187 0,0 9 17 25 0,0 ‑32
Kuwait 353 274 0,0 29 12 221 0,0 ‑95
Libanon 106 186 0,0 ‑43 68 76 0,0 ‑11
Oman 688 1 027 0,1 ‑33 5 2 0,0 150
Qatar 1 435 995 0,2 44 23 1 440 0,0 ‑98
Saudiarabien 4 965 5 063 0,6 ‑2 354 333 0,0 6
Syrien 9 19 0,0 ‑53 34 21 0,0 62
Yemen 100 123 0,0 ‑19 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 80 543 86 553 10,2 ‑7 78 215 70 495 10,2 11
Afghanistan 33 35 0,0 ‑6 5 3 0,0 67
Bangladesh 284 264 0,0 8 2 365 2 347 0,3 1
Bhutan 1 5 0,0 ‑80 0 0 0,0 0
Brunei 6 8 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Filippinerna 681 759 0,1 ‑10 248 257 0,0 ‑4
Hongkong 1 583 1 657 0,2 ‑4 3 917 3 536 0,5 11
Indien 5 419 4 632 0,7 17 3 766 2 979 0,5 26
Indonesien 1 402 1 200 0,2 17 1 269 940 0,2 35
Japan 12 034 13 683 1,5 ‑12 5 826 5 913 0,8 ‑1
Kambodja 41 28 0,0 46 209 261 0,0 ‑20
Kazakstan 632 465 0,1 36 187 116 0,0 61
Kina 35 885 42 936 4,5 ‑16 38 422 34 941 5,0 10
Kirgizistan 38 37 0,0 3 0 0 0,0 0
Laos 2 39 0,0 ‑95 15 79 0,0 ‑81
Macao 22 14 0,0 57 18 31 0,0 ‑42
Malaysia 1 826 1 394 0,2 31 2 254 1 720 0,3 31
Maldiverna 11 8 0,0 38 2 0 0,0 100
Mongoliet 86 179 0,0 ‑52 4 3 0,0 33
Myanmar/Burma 20 57 0,0 ‑65 374 338 0,0 11
Nepal 9 41 0,0 ‑78 5 4 0,0 25
Nordkorea 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Pakistan 1 346 1 272 0,2 6 680 663 0,1 3
Singapore 4 544 4 088 0,6 11 985 928 0,1 6
Sri Lanka 172 131 0,0 31 420 315 0,1 33
Sydkorea 7 359 6 788 0,9 8 6 372 4 299 0,8 48
Tadzjikistan 321 17 0,0 1 788 0 0 0,0 0
Taiwan 3 101 2 634 0,4 18 3 262 3 266 0,4 0
Thailand 2 268 3 100 0,3 ‑27 2 203 1 740 0,3 27
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Uzbekistan 97 150 0,0 ‑35 0 0 0,0 0
Vietnam 1 316 930 0,2 42 5 406 5 812 0,7 ‑7
Oceanien och Antarktis 8 463 10 242 1,1 ‑17 1 283 1 353 0,2 ‑5
Oceanien 8 463 10 242 1,1 ‑17 1 283 1 353 0,2 ‑5
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 7 539 9 490 1,0 ‑21 928 957 0,1 ‑3
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Fiji 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 4 3 0,0 33 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 23 42 0,0 ‑45 125 166 0,0 ‑25
Nya Zeeland 879 683 0,1 29 222 225 0,0 ‑1
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 8 12 0,0 ‑33 7 4 0,0 75
Pitcairn 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Salomonöarna 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Samoa 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 2 584 1 948 0,3 33 337 678 0,0 ‑50
Ospec. länder utanför EU 1 334 1 141 0,2 17 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 1 250 807 0,2 55 337 678 0,0 ‑50

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna