Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-mars Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-mars Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
TOTALT 390 320 381 060 100,0 2 360 784 369 992 100,0 ‑2
Europa 277 983 279 526 71,2 ‑1 306 076 308 266 84,8 ‑1
EU27_2020 202 930 204 254 52,0 ‑1 240 109 243 831 66,6 ‑2
Belgien 14 965 16 159 3,8 ‑7 15 772 16 361 4,4 ‑4
Bulgarien 471 453 0,1 4 655 610 0,2 7
Cypern 110 97 0,0 13 116 118 0,0 ‑2
Danmark 27 494 25 923 7,0 6 24 036 24 805 6,7 ‑3
Estland 3 000 3 024 0,8 ‑1 3 427 3 622 0,9 ‑5
Finland 26 114 26 417 6,7 ‑1 15 489 17 979 4,3 ‑14
Frankrike 16 747 16 188 4,3 3 13 457 14 292 3,7 ‑6
Grekland 875 1 033 0,2 ‑15 438 396 0,1 11
Irland 1 358 1 693 0,3 ‑20 3 478 3 510 1,0 ‑1
Italien 10 731 11 362 2,7 ‑6 12 490 12 704 3,5 ‑2
Kroatien 308 270 0,1 14 309 255 0,1 21
Lettland 1 319 1 247 0,3 6 2 186 2 459 0,6 ‑11
Litauen 2 421 2 504 0,6 ‑3 3 327 3 516 0,9 ‑5
Luxemburg 209 272 0,1 ‑23 666 1 551 0,2 ‑57
Malta 68 102 0,0 ‑33 117 140 0,0 ‑16
Nederländerna 20 406 21 291 5,2 ‑4 33 652 33 311 9,3 1
Polen 12 942 13 529 3,3 ‑4 16 097 15 766 4,5 2
Portugal 2 248 1 597 0,6 41 1 598 1 834 0,4 ‑13
Rumänien 892 913 0,2 ‑2 993 987 0,3 1
Slovakien 1 202 1 147 0,3 5 2 940 2 387 0,8 23
Slovenien 391 504 0,1 ‑22 771 782 0,2 ‑1
Spanien 7 300 7 857 1,9 ‑7 6 341 5 350 1,8 19
Tjeckien 3 262 3 241 0,8 1 6 200 6 005 1,7 3
Tyskland 42 042 40 716 10,8 3 67 109 66 689 18,6 1
Ungern 1 711 1 770 0,4 ‑3 4 217 3 846 1,2 10
Österrike 3 479 3 993 0,9 ‑13 4 225 4 555 1,2 ‑7
Ospec. länder inom EU 865 952 0,2 ‑9 0 0 0,0 0
Övriga Europa 75 052 75 272 19,2 0 65 967 64 435 18,3 2
Albanien 39 54 0,0 ‑28 34 36 0,0 ‑6
Andorra 3 5 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Bosnien-Hercegovina 69 85 0,0 ‑19 115 116 0,0 ‑1
Färöarna 56 61 0,0 ‑8 1 6 0,0 ‑83
Gibraltar 433 1 0,1 43 200 37 0 0,0 100
Island 859 887 0,2 ‑3 70 69 0,0 1
Kosovo 6 7 0,0 ‑14 6 3 0,0 100
Liechtenstein 11 8 0,0 38 19 17 0,0 12
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 31 24 0,0 29 39 42 0,0 ‑7
Moldavien 52 60 0,0 ‑13 1 2 0,0 ‑50
Montenegro 4 5 0,0 ‑20 5 7 0,0 ‑29
Norge 38 928 38 928 10,0 0 38 516 30 457 10,7 26
Ryssland 4 796 4 855 1,2 ‑1 3 917 9 190 1,1 ‑57
San Marino 5 12 0,0 ‑58 5 1 0,0 400
Schweiz 4 501 4 548 1,2 ‑1 2 805 2 644 0,8 6
Serbien 375 320 0,1 17 625 471 0,2 33
Storbritannien 20 359 21 339 5,2 ‑5 16 692 18 348 4,6 ‑9
Turkiet 3 792 3 130 1,0 21 2 801 2 668 0,8 5
Ukraina 629 792 0,2 ‑21 203 244 0,1 ‑17
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 104 150 0,0 ‑31 76 112 0,0 ‑32
Afrika 7 519 8 105 1,9 ‑7 3 230 5 317 0,9 ‑39
Nordafrika 3 945 4 159 1,0 ‑5 551 427 0,2 29
Algeriet 567 496 0,1 14 21 17 0,0 24
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 2 161 1 727 0,6 25 140 83 0,0 69
Libyen 93 116 0,0 ‑20 1 1 0,0 0
Marocko 909 1 604 0,2 ‑43 360 288 0,1 25
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 57 35 0,0 63 1 1 0,0 0
Tunisien 157 181 0,0 ‑13 27 37 0,0 ‑27
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 782 869 0,2 ‑10 2 129 4 227 0,6 ‑50
Benin 24 27 0,0 ‑11 0 0 0,0 0
Burkina Faso 58 49 0,0 18 3 1 0,0 200
Elfenbenskusten 79 33 0,0 139 2 0 0,0 100
Gambia 11 8 0,0 38 0 0 0,0 0
Ghana 144 203 0,0 ‑29 4 32 0,0 ‑88
Guinea 28 15 0,0 87 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 3 1 0,0 200 0 1 0,0 ‑100
Kap Verde 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Liberia 8 99 0,0 ‑92 0 0 0,0 0
Mali 31 30 0,0 3 1 0 0,0 100
Mauretanien 51 23 0,0 122 0 0 0,0 0
Niger 8 29 0,0 ‑72 0 1 0,0 ‑100
Nigeria 221 247 0,1 ‑11 2 118 4 192 0,6 ‑49
Senegal 60 77 0,0 ‑22 0 0 0,0 0
Sierra Leone 33 2 0,0 1 550 0 0 0,0 0
Tchad 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Togo 22 23 0,0 ‑4 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 2 792 3 078 0,7 ‑9 551 663 0,2 ‑17
Angola 59 47 0,0 26 0 0 0,0 0
Botswana 1 3 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 1 0 0,0 100 3 10 0,0 ‑70
Centralafrikanska rep. 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Comorerna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Djibouti 2 7 0,0 ‑71 0 0 0,0 0
Ekvatorialguinea 1 1 0,0 0 2 0 0,0 100
Eritrea 14 14 0,0 0 0 0 0,0 0
Etiopien 44 17 0,0 159 19 17 0,0 12
Gabon 6 2 0,0 200 0 0 0,0 0
Kamerun 39 14 0,0 179 4 0 0,0 100
Kenya 96 81 0,0 19 50 81 0,0 ‑38
Kongo 11 21 0,0 ‑48 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 58 24 0,0 142 0 1 0,0 ‑100
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 65 21 0,0 210 112 115 0,0 ‑3
Malawi 5 6 0,0 ‑17 1 4 0,0 ‑75
Mauritius 9 10 0,0 ‑10 18 44 0,0 ‑59
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 77 13 0,0 492 9 0 0,0 100
Namibia 10 6 0,0 67 2 1 0,0 100
Rwanda 17 12 0,0 42 18 10 0,0 80
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 3 2 0,0 50 0 2 0,0 ‑100
Somalia 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Swaziland 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 2 016 2 477 0,5 ‑19 276 338 0,1 ‑18
Sydsudan 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tanzania 123 101 0,0 22 20 26 0,0 ‑23
Uganda 44 30 0,0 47 13 7 0,0 86
Zambia 66 128 0,0 ‑48 0 3 0,0 ‑100
Zimbabwe 20 37 0,0 ‑46 4 3 0,0 33
Amerika 43 514 40 572 11,1 7 13 610 13 915 3,8 ‑2
Nordamerika 36 030 32 362 9,2 11 11 586 9 998 3,2 16
Grönland 132 21 0,0 529 0 0 0,0 0
Kanada 2 823 2 814 0,7 0 1 301 833 0,4 56
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 33 075 29 527 8,5 12 10 285 9 164 2,9 12
Central-/Sydamerika 7 484 8 209 1,9 ‑9 2 024 3 917 0,6 ‑48
Anguilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 2 9 0,0 ‑78 0 0 0,0 0
Argentina 320 432 0,1 ‑26 76 69 0,0 10
Aruba 1 318 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Bahamas 36 473 0,0 ‑92 0 0 0,0 0
Barbados 22 10 0,0 120 0 0 0,0 0
Belize 0 1 0,0 ‑100 0 1 0,0 ‑100
Bermuda 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Bolivia 34 78 0,0 ‑56 3 3 0,0 0
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 93 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Brasilien 2 573 2 090 0,7 23 585 1 354 0,2 ‑57
Brittiska Jungfruöarna 0 0 0,0 0 9 13 0,0 ‑31
Caymanöarna 2 27 0,0 ‑93 0 0 0,0 0
Chile 876 1 003 0,2 ‑13 250 270 0,1 ‑7
Colombia 385 254 0,1 52 146 104 0,0 40
Costa Rica 75 106 0,0 ‑29 41 42 0,0 ‑2
Curacao 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominica 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 67 144 0,0 ‑53 91 72 0,0 26
Ecuador 111 221 0,0 ‑50 219 167 0,1 31
El Salvador 38 43 0,0 ‑12 5 8 0,0 ‑38
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 49 49 0,0 0 14 44 0,0 ‑68
Guyana 3 12 0,0 ‑75 0 2 0,0 ‑100
Haiti 8 6 0,0 33 0 0 0,0 0
Honduras 41 65 0,0 ‑37 77 72 0,0 7
Jamaica 101 5 0,0 1 920 0 0 0,0 0
Jungfruöarna (USA) 1 28 0,0 ‑96 0 0 0,0 0
Kuba 170 120 0,0 42 14 7 0,0 100
Mexiko 1 791 1 851 0,5 ‑3 260 257 0,1 1
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 13 7 0,0 86 32 14 0,0 129
Panama 69 123 0,0 ‑44 13 39 0,0 ‑67
Paraguay 29 19 0,0 53 23 38 0,0 ‑39
Peru 455 484 0,1 ‑6 141 176 0,0 ‑20
S:t Kitts och Nevis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint Lucia 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Surinam 12 2 0,0 500 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 14 18 0,0 ‑22 17 14 0,0 21
Turks-/Caicosöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Uruguay 82 196 0,0 ‑58 6 24 0,0 ‑75
Venezuela 5 12 0,0 ‑58 0 1 129 0,0 ‑100
Asien 54 015 45 099 13,8 20 37 270 41 501 10,3 ‑10
Mellanöstern 8 474 5 982 2,2 42 1 768 1 767 0,5 0
Armenien 20 36 0,0 ‑44 1 1 0,0 0
Azerbajdzjan 29 69 0,0 ‑58 1 1 0,0 0
Bahrain 195 151 0,0 29 3 3 0,0 0
Det ockuperade palestinska territoriet 6 6 0,0 0 1 1 0,0 0
För. Arabemiraten 2 882 1 457 0,7 98 110 103 0,0 7
Georgien 31 22 0,0 41 2 2 0,0 0
Irak 237 162 0,1 46 1 1 0,0 0
Iran 67 263 0,0 ‑75 31 29 0,0 7
Israel 785 821 0,2 ‑4 575 363 0,2 58
Jordanien 95 140 0,0 ‑32 18 15 0,0 20
Kuwait 170 118 0,0 44 220 420 0,1 ‑48
Libanon 160 160 0,0 0 35 33 0,0 6
Oman 677 291 0,2 133 2 7 0,0 ‑71
Qatar 781 530 0,2 47 581 603 0,2 ‑4
Saudiarabien 2 287 1 627 0,6 41 180 177 0,0 2
Syrien 9 81 0,0 ‑89 6 9 0,0 ‑33
Yemen 43 47 0,0 ‑9 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 45 541 39 116 11,7 16 35 502 39 733 9,8 ‑11
Afghanistan 11 8 0,0 38 2 2 0,0 0
Bangladesh 188 152 0,0 24 1 377 1 416 0,4 ‑3
Bhutan 3 35 0,0 ‑91 0 0 0,0 0
Brunei 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Filippinerna 439 319 0,1 38 117 94 0,0 24
Hongkong 829 779 0,2 6 1 650 2 240 0,5 ‑26
Indien 2 695 3 484 0,7 ‑23 1 805 1 750 0,5 3
Indonesien 649 837 0,2 ‑22 501 418 0,1 20
Japan 7 398 6 130 1,9 21 3 174 4 223 0,9 ‑25
Kambodja 13 13 0,0 0 129 142 0,0 ‑9
Kazakstan 212 287 0,1 ‑26 61 140 0,0 ‑56
Kina 22 330 16 845 5,7 33 16 744 19 092 4,6 ‑12
Kirgizistan 14 23 0,0 ‑39 0 2 0,0 ‑100
Laos 1 0 0,0 100 66 46 0,0 43
Macao 13 10 0,0 30 6 16 0,0 ‑63
Malaysia 741 769 0,2 ‑4 772 754 0,2 2
Maldiverna 4 8 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Mongoliet 84 117 0,0 ‑28 3 1 0,0 200
Myanmar (f.d. Burma) 27 21 0,0 29 191 145 0,1 32
Nepal 11 12 0,0 ‑8 2 2 0,0 0
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Pakistan 440 520 0,1 ‑15 347 378 0,1 ‑8
Singapore 2 214 2 240 0,6 ‑1 447 440 0,1 2
Sri Lanka 71 80 0,0 ‑11 172 170 0,0 1
Sydkorea 3 582 3 578 0,9 0 2 504 3 215 0,7 ‑22
Tadzjikistan 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Taiwan 1 340 1 143 0,3 17 1 575 1 712 0,4 ‑8
Thailand 1 711 1 166 0,4 47 899 1 054 0,2 ‑15
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 0 6 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Uzbekistan 58 38 0,0 53 0 0 0,0 0
Vietnam 458 490 0,1 ‑7 2 956 2 281 0,8 30
Oceanien och Antarktis 6 207 4 419 1,6 40 451 708 0,1 ‑36
Oceanien 6 207 4 419 1,6 40 451 708 0,1 ‑36
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 5 809 3 914 1,5 48 354 614 0,1 ‑42
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 30 15 0,0 100 0 8 0,0 ‑100
Nya Zeeland 358 469 0,1 ‑24 96 80 0,0 20
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 1 5 0,0 ‑80 1 5 0,0 ‑80
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Samoa 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 8 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 1 082 3 339 0,3 ‑68 147 285 0,0 ‑48
Ospec. länder utanför EU 805 599 0,2 34 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 277 2 740 0,1 ‑90 147 285 0,0 ‑48

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm