Till innehåll på sidan

Hushållens boendeutgifter

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar hushållens boendeutgifter i olika upplåtelseformer. Boendeutgiften sätts också i relation till hushållets inkomst. Statistik om boendeutgifter tillhörde tidigare undersökningen Hushållens ekonomi (HEK) men från 2015 finns undersökningen Hushållens boendeutgifter.

Publiceringen som var planerad till 16/6 är uppskjuten på obestämd tid.

Statistiknyheter

Hushållens boendeutgifter 2020

2021-06-18

År 2020 är hushållens medianutgift för boendet ungefär 75 000 kronor. I äganderätt är medianutgiften 79 000 kronor medan hushåll i hyresrätt betalar 75 000 kronor och hushåll i bostadsrätt betalar 72 000 kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/he0202