Till innehåll på sidan

Skörd av potatis 2014. Preliminära uppgifter

Serie:
JO17 - Skörd av potatis
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo17sm1401_pdf
ISSN:
1654-4242 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-12-04
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se