Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-15

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn och havre per län, produktionsområde och riket.

Från och med hösten 2020 publiceras statistiken i en statistikrapport och i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Jordbruksverket

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i SCB: s statistikdatabas

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Statistiknyheter

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för län och riket

2021-12-14

För landet som helhet minskade skördeutfallet för de vårsådda spannmålsgrödorna med mellan 20 och 28 procent jämfört med i fjol. Stockholms, Södermanlands, Västra Götalands och Västmanlands län är exempel på län där hektarskördarna av vårkorn var i nivå med de låga hektarskördar som tröskades under torråret 2018. Det visar den regionala skördestatistiken för 2021.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2020. Preliminär statistik för riket SM 2020-11-16
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019 Slutlig statistik SM 2020-04-23
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019. Preliminär statistik för län och riket SM 2019-12-13
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019. Preliminär statistik för riket SM 2019-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018 Slutlig statistik SM 2019-04-16
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018. Preliminär statistik för län och riket SM 2018-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018. Preliminär statistik för riket SM 2018-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017. Slutlig statistik. SM 2018-04-27
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för län och riket SM 2017-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för riket SM 2017-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Slutlig statistik. SM 2017-04-28
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Preliminär statistik för län och riket SM 2016-12-13
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Preliminär statistik för riket SM 2016-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015. Slutlig statistik SM 2016-04-20
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014. Slutlig statistik SM 2015-04-22
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013. Slutlig statistik SM 2014-04-16

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Viltskador i lantbruksgrödor

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Viltskador i lantbruksgrödor

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0601