Till innehåll på sidan

Ekologisk växtodling

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-16

Statistiken visar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder fördelat på åkermark, betesmark samt grupper av grödor. I statistiken redovisas även antal berörda företag. Både arealer och antal företag redovisas per län och för riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Ekologisk växtodling 2019 SM 2020-05-20
Ekologisk växtodling 2018 SM 2019-05-23
Ekologisk växtodling 2017 SM 2018-05-24

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0114