Till innehåll på sidan

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog

Sveriges officiella statistik

Sedan 2013 har försäljningsstatistiken för kalk upphört. Statistiken omfattade försäljningen av kalkprodukter till jord- och trädgårdsbruket och till kalkning av sjöar, vattendrag och skogar. För uppgifter om spridning av kalk på åkermark, se Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket samt Statistiskt meddelande.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1003