Till innehåll på sidan

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-21

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Statistiknyheter

Ändrade regler för jordbrukarstöd påverkar odlingsåtgärder

2017-11-29

Mellan åren 2014 och 2016 ökade arealen träda med drygt 38 000 ha och den kortliggande trädan ökade i andel. Andelen areal som vårplöjs minskade mellan de båda åren, liksom andelen areal med fånggröda. Förändringarna beror delvis på reglerna för olika jordbrukarstöd.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Odlingsåtgärder i jordbruket 2019. Träda, slåttervall, jordbearbetning, fånggrödor samt spridning av kalk på åkermark SM 2020-11-25
Gödselmedel i jordbruket 2018/19. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2020-06-17
Odlingsåtgärder i jordbruket 2016. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål samt spridning av kalk på åkermark SM 2017-11-29
Gödselmedel i jordbruket 2015/16. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2017-06-21
Odlingsåtgärder i jordbruket 2014. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål samt spridning av kalk på åkermark SM 2015-06-25
Gödselmedel i jordbruket 2012/13. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2014-06-26
Odlingsåtgärder i jordbruket 2012. Träda, slåttervall, vårkorn, höstspannmål samt användning av halm och blast SM 2013-06-26

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Gödselmedel

Odlingsåtgärder

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Gödselmedel

Odlingsåtgärder

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1001